WE BY THE BRAIN โรงเรียนกวดวิชา คณิต - วิทย์ อันดับ 1 ของประเทศ

Tag - การเรียนกวดวิชา

5 พฤติกรรมที่ทำให้เรียนกวดวิชาแล้วยังสอบตก

article

 น้องหลายคนมักมีความเชื่อว่า เมื่อเราเลือกติวกับสถาบันกวดวิชาชื่อดังแล้ว ยังไงซะคะแนนสอบก็ต้องออกมาดีขึ้น หรือ คิดเอาเองล่วงหน้าแล้วว่าเรียนรู้เรื่องแน่นอนจนลืมไปว่า โรงเรียนกวดวิชาเป็นแค่ปัจจัยสนับสนุนที่ดีเท่านั้น แต่องค์ประกอบสำคัญหลักมาจากตัวน้องล้วนๆ