คณะวิศวะ

ปก-วิศวะคอม

สำรวจคณะวิศวะ ตอนที่ 3 “วิศวกรรมคอมพิวเตอร์”

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) น้อง ๆ จะได้ศึกษาทั้งภาคทฤษฎี และการปฏิบัติในด้านการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอื่น ๆ ที่ควบคุมและประมวลผลผ่านคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะครอบคลุมทั้งเรื่องของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ รวมถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ