สำรวจคณะวิศวะ ตอนที่ 3 “วิศวกรรมคอมพิวเตอร์”

ปก-วิศวะคอม
สำรวจคณะวิศวะ ตอนที่ 3
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) น้อง ๆ จะได้ศึกษาทั้งภาคทฤษฎี และการปฏิบัติในด้านการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอื่น ๆ ที่ควบคุมและประมวลผลผ่านคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะครอบคลุมทั้งเรื่องของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ รวมถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

น้อง ๆ ที่เหมาะกับสาขานี้

◐  มีแนวคิดเชิงตรรกะ เป็นเหตุเป็นผล และมีจิตนาการ
◓   ชอบ และสนใจการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน
◑   ชอบศึกษาการทำงานของโปรแกรม และระบบคอมพิวเตอร์
◒   ต้องการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์
◐  รู้สึกท้าทายกับการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้ดีกว่าเดิม

น้อง ๆ ที่เหมาะกับสาขานี้

◐  มีแนวคิดเชิงตรรกะ เป็นเหตุเป็นผล และมีจิตนาการ
◓   ชอบ และสนใจการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน
◑   ชอบศึกษาการทำงานของโปรแกรม และระบบคอมพิวเตอร์
◒   ต้องการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์
◐  รู้สึกท้าทายกับการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้ดีกว่าเดิม

คำถามยอดฮิตที่ใคร ๆ ก็อยากรู้ “จบมาแล้วทำอะไร”

ตัวอย่างอาชีพ หลังเรียนจบสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วิศวกรคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ระบบ

วิศวกรออกแบบควบคุมระบบคอมพิวเตอร์

วิศวกรระบบเครือข่าย

นักพัฒนาโปรแกรม

วิศวกรวิจัย และพัฒนาระบบอัตโนมัติ
ตัวอย่างการรับในระบบ TCAS ปี 61

* เป็นเพียงตัวอย่างรูปแบบการรับของ Dek 61 เท่านั้น ให้น้อง ๆ ติดตามประกาศ และเกณฑ์การคัดเลือกในปีที่สอบอย่างต่อเนื่อง

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์         สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เกณฑ์การคัดเลือก
กำหนดคุณสมบัติเฉพาะ

วิชา ค่าน้ำหนัก (%)
GAT 20
PAT 1 20
PAT 3 60

* เกณฑ์คะแนนรวมขั้นต่ำทุกวิชา 51 %

เว็บไซต์                  www.chula.ac.th

รอบที่ 4 การรับแบบ admissions
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิศวกรรมศาสตร์         สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เกณฑ์การคัดเลือก
กำหนดคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 เน้นกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

วิชา ค่าน้ำหนัก (%)
GPAX 20
O-NET (5 วิชา) 30
GAT 15
PAT 2 15
PAT 3 20

* เกณฑ์ขั้นต่ำ  PAT 3 = 30 %

เว็บไซต์       www.cmu.ac.th

น้อง ๆ ดูสาขาอื่นที่สนใจเพิ่มเติม

เตรียมตัวหรือยังกับการเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS ? เด็ก 62 จะวางแผนเรียนพิเศษอย่างไร ให้สู้ไหวติดตามได้ที่นี่ คลิกเลย

อ้างอิง

  • www.cp.eng.chula.ac.th/future/introduction
  • www.eng.ku.ac.th/?page_id=11364
  • admission.eng.ku.ac.th/majors/Computer
  • www.eng.kmutt.ac.th/node/25
  • www.cp.eng.chula.ac.th/future/bachelor
  • www.en.kku.ac.th/web/coe/wp-content/uploads/underg2560.pdf

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ