วิทย์

เก่ง วิทย์ & ศิลป์ เรียนคณะอะไรดี

ในโลกที่เปิดกว้างมากขึ้นเรื่อย ๆ การเรียนรู้ย่อมไม่เคยหยุดนิ่ง ทำให้การทำงานบางอาชีพในปัจจุบันมีทักษะเพียงด้านเดียวอาจไม่เพียงพอ จึงจะต้องอาศัยความรู้จากหลากหลายด้านมาประกอบกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานนั้น ๆ ให้ดียิ่งขึ้น

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ