WE BY THE BRAIN โรงเรียนกวดวิชา คณิต - วิทย์ อันดับ 1 ของประเทศ

Tag - MEET & GREET

MEET & GREET เฉพาะกิจ กับพี่ไผ่ พี่ยู

กิจกรรม WE

พี่ไผ่ พี่ยู เดินสายเฉพาะกิจ พบน้องๆ 7 สาขา แนะนำการเรียนเคมีให้เก่ง และการเตรียมสอบ GAT