พี่ไผ่ พี่ยู เดินสายเฉพาะกิจ พบน้องๆ 7 สาขา แนะนำการเรียนเคมีให้เก่ง และการเตรียมสอบ GAT  มาดูภาพบรรยากาศกันดีกว่าที่ https://www.webythebrain.com/meetandgreet2016