เสียงยืนยันจากน้องที่เรียนคอร์ส “ความถนัดแพทย์” กับ WE BY THE BRAIN

คอร์สความถนัดแพทย์-1

เสียงยืนยันจากน้องที่เรียนคอร์ส “ความถนัดแพทย์” กับ WE BY THE BRAIN เตรียมสอบ กสพท คอร์สเดียวครบทุก PART ที่ทีมผู้สอนเตรียมความรู้และประสบการณ์มาเพิ่มความมั่นใจ 100% ในการสอบแพทย์จริงๆ

มาเรียนคอร์สนี้ ได้พบกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในแต่ละ PART ทั้ง
พี่ยู GAT & THAI EXPERT 
– อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการเรียนดีเยี่ยม 4.00
– ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง มหาวิทยาลัยศิลปากร รับพระราชทานทุนภูมิพล
– ผู้เขียนหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ “GAT คิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง” (BEST SELLER ศูนย์หนังสือจุฬาฯ)
พี่กอล์ฟ MATH EXPERT
-วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ประสบการณ์สอนกว่า 16 ปี
พี่หมอปู แพทย์เฉพาะทาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เกรดเฉลี่ย 4.00 รางวัลพระเกี้ยวเกียรติยศ
– แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– แพทย์เฉพาะทาง สาขากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– แพทย์เฉพาะทาง อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำ­เนิด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– กุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www.webythebrain.com/courses-doctor-aptitude

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ