ประกาศผลสอบแล้ว ใครสอบติดแพทย์ยกมือขึ้น !! WE ขอแสดงความยินดีกับน้องที่สอบติดแพทย์โควตาพื้นที่ / โครงการพิเศษ พี่ๆ WE TUTORS ดีใจกับน้องๆที่สอบติดแพทย์/ทันตะ/สัตวแพทย์ ทุกคนนะครับ ดูประกาศผลสอบที่ http://www9.si.mahidol.ac.th/pdf/cotmes59_05_25590307.pdf