โรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะ เบรน สถานประกอบการต้นแบบ ด้านการชำระเงินสมทบกองทุนประสังคมดีเด่น

กองทุนประกันสังคม

โรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะเบรนได้รับเชิดชูเกียรติให้เป็นสถานประกอบการต้นแบบด้านการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมดีเด่น ที่มีความรับผิดชอบต่อการทำหน้าที่ชำระเงินสมทบครบถ้วนและตรงตามระยะเวลาที่กำหนดจากสำนักงานประกันสังคม  โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่  29 สิงหาคม 2562 นายมนตรี นิรมิตรศิริพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะ เบรน เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากนายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบการดีเด่น จัดขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
ทั้งนี้โรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะเบรน ให้ความสำคัญกับสุขภาพและสวัสดิการของพนักงานมาโดยตลอด จึงส่งมอบเงินสมทบกองทุนประกันสังคมครบถ้วนและตรงเวลามาอย่างต่อเนื่อง

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ