ภาพบรรยากาศกิจกรรมติวสุดเข้มข้น โดยพี่ภูมิ WE BY THE BRAIN ในโครงการ “เพิ่มพูนศักยภาพทางคณิตศาสตร์เพื่อการสอบแข่งขัน” รร.ชลราษฎรอำรุง