สิ่งดีๆ เกิดขึ้นที่ WE BY THE BRAIN /part.1

130659-สิ่งดีดี-1

ส่วนหนึ่งของความประทับใจจากน้องๆ และผู้ปกครองจากสาขาต่างๆ เพราะ เรา คือ ครอบครัวเดียวกัน เราจึงดูแลทุกคนเสมือนคนในครอบครัว

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top