ประกาศรายชื่อจากกิจกรรม #ทีมน้องขอบอกความในใจ

ประกาศรายชื่อ-น้องพี่ที่รัก

พี่วีวี่ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทั้ง 50 คนด้วยนะคะ
น้องผู้โชคดี จะได้รับชมภาพยนตร์ น้อง พี่ ที่รัก รอบพิเศษ (รางวัลละ 2 ใบ) ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า, เซ็นทรัลเวิลด์ ในวันเสาร์ ที่ 12 พ.ค. 2561 เวลา 16.00 น. พร้อมกับพี่ๆ WE TUTORS
สามารถรับบัตรได้ที่บริเวณ BOX OFFICE ชั้น 7 โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า, เซ็นทรัลเวิลด์ ในวันเสาร์ ที่ 12 พ.ค. 2561 ได้ตั้งแต่ 15.00 น. อย่าลืม! นำบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียน WE มาแสดงเพื่อรับบัตรด้วยนะคะ

  • น้องผู้โชคดีจะได้รับการโทรติดต่อกลับจากพี่ทีมงานแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 – 28 เม.ย. 61
  • กรณีที่น้องยังไม่ได้รับการโทรติดต่อกลับจากพี่ทีมงาน (เนื่องจากเบอร์โทรในข้อมูลการสมัครเรียนติดต่อไม่ได้) กรุณาติดต่อพี่วีวี่ผ่านทาง INBOX แฟนเพจ WE >> m.me/webythebrain ภายในวันที่ 4 พ.ค. 61 เพื่อแจ้งชื่อ และเบอร์โทรในการติดต่อกลับ พี่ทีมงานจะโทรคอนเฟิร์มหาน้องๆ อีกครั้งภายในวันที่ 9 พ.ค. 61 ค่ะ
รายชื่อจากกิจกรรม #ทีมน้องขอบอกความในใจ
ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ได้รับการโทรติดต่อกลับจากพี่ทีมงานแล้ว
1 นภัสสร ทองแย้ม  แจ้ง Inbox แล้ว
2 วันฟ้าใส ประชาโรจน์
3 ลลิตภัทร สุทธิพิพัฒน์
4 เปมฉมา ละเมียดวิภากุล
5 ณัฐนันท์ เจียระวานิช
6 กนกรักษ์ สี่ไพศาลกุล
7 ทวินันท์ ภาคาแก้ว
8 กนิษฐมธุรส อุตระ แจ้ง Inbox แล้ว
9 ปัณณธร ภูผา
10 จุฬาลักษณ์ ธัญญาพิทักษ์
11 มุกม์มาดา ถิ่นวงศ์อินทร์ แจ้ง Inbox แล้ว
12 กฤติยา แสงอุไร
13 ญาดา วอนยอดพันธุ์
14 บูรณีญา บูรณทอง
15 นวมินทร์ แสงใสเเก้ว
16 กรธวัช ไกรฤกษ์
17 วริศรา แซ่ลิ้ม
18 ปภัสรา สุคนธ์
19 กานต์สิรา ไชยัญโต
20 กชพร ไชยสุข
21 ซากีนะห์ ชาติทอง  แจ้ง Inbox แล้ว
22 ถิรวิทย์ ศรีโมรา  แจ้ง Inbox แล้ว
23 ธัญมน แซ่ตั้ง
24 พัทธ์ธีรา รอบคอบ แจ้ง Inbox แล้ว
25 ณิชากร บุญเกิดสุขเจริญ
26 ณิชาภัทร พุฒิธีระโชติ
27 ญาชิตา ทวีเดชณน่าน  แจ้ง Inbox แล้ว
28 อภิชญา ขอวิจิตรไพศาล
29 มัลลิกา เอกวิริยะกุล
30 คณิปรวีร์ วิทูรศิลป์
31 พรชนก ป้อมปั่น
32 สุพิชญา แกว่นกสิกรรม
33 กมลชนก เอมทรัพย์
34 พลอยชมพู เอื้อสถาพรกิจ
35 นิศารัตน์ เจริญจิตร
36 มนพร โล่สุวรรณสิริ
37 นริศรา บุญชู  แจ้ง Inbox แล้ว
38 ศศิวิมล เทศเทียน
39 นันทิกานต์ วิรุณพันธ์
40 บัณฑิตา จอมทะรักษ์  แจ้ง Inbox แล้ว
41 ชยพล อิทธิธนกุล
42 กุลยา ชำนาญเนาว์
43 จิตติญา พุฒพิทักษ์
44 จิรัชยา ภิญโญดม  แจ้ง Inbox แล้ว
45 กมนนัทธ์ แสงแก้ว  แจ้ง Inbox แล้ว
46 กาญจนา สุขนันทฬส
47 นัทพร ชมทอง แจ้ง Inbox แล้ว
48 ศรัณย์พร ทองงามดี
49 กนกวรรณ ดวงรัตน์
50 วิภาพร ปานเกิด

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ