ประกาศรายชื่อน้องผู้โชคดี จากการแจ้ง UPDATE คะแนน 9 วิชาสามัญ กับ WE

ประกาศรายชื่อน้องผู้โชคดี 30 คนแรก ที่ได้รับ Folder Bag จากการแจ้ง UPDATE คะแนนสนามสอบ 9 วิชาสามัญ กับ WE BY THE BRAIN
ทั้งนี้พี่วีวี่ขอขอบคุณน้องๆ ทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการกรอกข้อมูลคะแนนครั้งนี้ด้วยนะคะ
สำหรับน้องๆ ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ สามารถนำบัตรนักเรียน WE ไปรับของได้ที่สาขาที่น้องแจ้งไว้ในแบบสอบถาม ได้ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย. – 15 พ.ค. 62

สาขา ชื่อ นามสกุล
1 ชลบุรี ณัฐกฤต อาภสจิรสกุล
2 เชียงใหม่ จุฑาทิพย์ ภูครองตา
3 ชุมพร ณัฐวัชร พรหมภินันท์
4 เชียงราย ณัฏฐณิชา ซ้อนกลิ่นสกุล
5 หาดใหญ่ ธนภัทร อนุเกตุ
6 ขอนแก่น เจษฎาภร ละจะรูญ
7 ขอนแก่น ปวริศร์ วงศ์คำจันทร์
8 ขอนแก่น วิเรืองรอง เสริมสาย
9 น่าน ศุภาพิชญ์ จิณะ
10 เพชรบูรณ์ วริศ สายญาติ
11 แพลตฟอร์ม น้ำผึ้ง มาขุนทด
12 แพลตฟอร์ม ปรเมศ สุขมงคล
13 ปิ่นเกล้า ธนกฤต ธนอัครภพ
14 ปิ่นเกล้า ณัฐชา ศิริอาภานนท์
15 ปิ่นเกล้า วิชชุดา งามเหลือ
16 ร้อยเอ็ด ณัฐวิภา ทนาวัน
17 ฟิวเจอร์ฯ อนุตตรีย์ กุลอนุสถาพร
18 ฟิวเจอร์ฯ วันอาภา เดือนแรม
19 ฟิวเจอร์ฯ สุดารัตน์ ปรางสร
20 ระยอง โสรญา พึ่งประสพ
21 ระยอง นันทัชพร สิงห์โต
22 สกลนคร ภัทรสุดา มหาราต
23 สกลนคร ณิชกานต์ ตันวาณิชกุล
24 ศรีนครินทร์ เสฏฐวุฒิ สุวรรณมณี
25 สุพรรณบุรี พีรพัฒน์ เอมคล้า
26 สุราษฎร์ธานี วิไลวรรณ นาคน้อย
27 ตรัง เนติ ทุมมา
28 อุบลราชธานี รัชพล ประดับศรี
29 วิคตอเรีย การ์เด้นส์ ณัฐวัฒน์ วารีรัตน์ภากร
30 วงเวียนใหญ่ พิชญา ตีรสุกิตติมา

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ