ประกาศรายชื่อน้องผู้โชคดี จากการแจ้ง UPDATE คะแนน GAT-PAT กับ WE

ประกาศรายชื่อน้องผู้โชคดี 30 คนแรก ที่ได้รับ Folder Bag จากการแจ้ง UPDATE คะแนนสนามสอบ GAT-PAT และ O-NET กับ WE BY THE BRAIN
ทั้งนี้พี่วีวี่ขอขอบคุณน้องๆ ทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการกรอกข้อมูลคะแนนครั้งนี้ด้วยนะคะ
สำหรับน้องๆ ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ สามารถนำบัตรนักเรียน WE ไปรับของได้ที่สาขาที่น้องแจ้งไว้ในแบบสอบถาม ได้ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย. – 15 พ.ค. 62

สาขา ชื่อ นามสกุล
1 บางกะปิ พิชญดา เวชประสิทธิ์
2 ชลบุรี เพ็ญพิศุทธิ์ เรืองไสยพร
3 เชียงใหม่ จุฑาทิพย์ ภูครองตา
4 ชุมพร ณัฐวัชร พรหมภินันท์
5 เชียงราย ณัฏฐณิชา ซ้อนกลิ่นสกุล
6 หาดใหญ่ กันต์ บุญโชติ
7 กำแพงเพชร อภิญญา พรหมเอียด
8 มหาสารคาม ฤทธิเกียรติ ทิพย์นาง
9 น่าน ศุภาพิชญ์ จิณะ
10 น่าน ปณชัย อุปลพ
11 พญาไท ธนบดี เลาหสุรโยธิน
12 เพชรบูรณ์ วริศ สายญาติ
13 เพชรบุรี สิทธิโชค ปุญญธรรม
14 เพชรบุรี ธนธรณ์ แมนมนตรี
15 ปิ่นเกล้า วิภวา เอี่ยมวรสิน
16 ปิ่นเกล้า ณัฐรดา อมรรัตนเกศ
17 พิษณุโลก อัมรา พุ่มเงิน
18 แพร่ กษิดิศ พันนพพงศ์
19 พัทลุง เบญจมาศ เกื้อเส้ง
20 ราชบุรี พัสกร จันทรสูตร
21 ร้อยเอ็ด ณัฐวิภา ทนาวัน
22 สระบุรี กิติธัช พรหมณี
23 สกลนคร ภัทรสุดา มหาราต
24 ศรีนครรินทร์ ญาณิศา ทูโมสิก
25 ศรีนครรินทร์ เสฏฐวุฒิ สุวรรณมณี
26 สุพรรณบุรี พีรพัฒน์ เอมคล้า
27 สุพรรณบุรี ชนาธิป ชาวกงจักร
28 สุราษฎร์ธานี วิไลวรรณ นาคน้อย
29 ตรัง พิมพ์ชนก ณ พัทลุง
30 วงเวียนใหญ่ พิชญา ตีรสุกิตติมา

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ