โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร อีกหนึ่งโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการติวฟิตความพร้อม คณิต-วิทย์ O-NET ม.3 กับ WE โดยมีพี่อั้มไปทบทวนความรู้ พร้อมมีเทคนิคเด็ดให้น้องๆ นำไปใช้ในการทำข้อสอบ งานนี้มีรางวัลไปแจกกันด้วย

ทางสถาบันกวดวิชา WE BY THE BRAIN ขอขอบพระคุณทางอาจารย์ และน้องๆ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ และให้ความร่วมมือในกิจกรรมติวครั้งนี้ด้วยนะคะ