เริ่มแล้ว! PRE ADMISSIONS TEST

เริ่มแล้ว! PRE ADMISSIONS TEST กับการทดสอบเสมือนจริง ทั้งข้อสอบ บรรยากาศและการจับเวลาจริง
ผ่านระบบ WE CAN ของน้อง WE ทั่วประเทศ วันนี้ทำให้เต็มที่นะน้องๆ
 **น้องๆ สามารถเช็คคะแนนผลสอบ Pre Admissions Test
ได้ที่ WeApp Internet และ WeApp Mobile ได้ในวันที่ 10 ต.ค 58 เป็นต้นไป
โดยใช้รหัส ID และ Password ที่อยู่บนบัตรสอบในการ log in
ดูคะแนนสอบ พร้อมทั้งดาวน์โหลดข้อสอบและเฉลยอย่างละเอียดค่ะ**

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top