WE BY THE BRAIN ติดอันดับ1 กวดวิชายอดฮิต (หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ) “จุดเด่นของ The Brain คือเทคนิคดี สอนสนุก มีมุกสอดแทรก มีโจทย์ทำเยอะ” พี่ๆ WE TUTORS ยังคงพัฒนาคุณภาพวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อน้องๆ ทุกคน เพราะอนาคตของน้องคือสิ่งสำคัญ