WE เข้าร่วมโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย กับสหพัฒน์ ครั้งที่ 18

เจอกันนะน้องๆ! กับโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย กับสหพัฒน์ ครั้งที่ 18
– วันอังคาร ที่ 6 ต.ค. 58
พี่กอล์ฟ วิชาที่สอน : คณิตศาสตร์ (O-NET, PAT1, สามัญ)
เวลา 13.00 – 17.00 น. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
พี่เอ๋ วิชาที่สอน : คณิตศาสตร์ (O-NET, PAT1, สามัญ) 
เวลา 08.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น


– วันพฤหัส ที่ 8 ต.ค. 58
พี่ฟาร์ม วิชาที่สอน : PAT3 (ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์)
เวลา 08.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– วันเสาร์ ที่ 10 ต.ค. 58
พี่ฟาร์ม วิชาที่สอน : PAT3 (ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์)
เวลา 08.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top