เจาะ 5 สาขาอาชีพ มาแรงในยุคดิจิทัล และ การลงทุน ปี 2022

เจาะ-5-สาขาอาชีพ-มาแรงในยุคดิจิดอล---การลงทุน-ปี-2022

สวัสดีค่ะ น้อง ๆ ทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้ง พร้อมกับสาระดี ๆ น่ารู้เช่นเคย ถ้าจะพูดถึงในปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้าจนเราตามไม่ทัน กระแสการลงทุนดิจิทัลกำลังเติบโตในตลาดเศรษฐกิจไทยในช่วงหลายปีนี้อย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะด้านการลงทุนและเทรนด์ด้านการวางแผนการเงินดิจิทัล ที่หลายคนให้ความสนใจพูดถึงในตอนนี้เป็นอย่างมาก วันนี้พี่วีวี่ก็มาแนะนำ 5 สาขาอาชีพมาแรงในยุคดิจิทัลและการลงทุน ปี 2022 เผื่อน้อง ๆ หลายคนอาจยังไม่แน่ใจเลือกเรียน คณะ / สาขาอะไรดี ถ้าไม่อยากพลาดเทรนด์อาชีพใหม่ ๆ ตามมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง

1. นักวิเคราะห์หลักทรัพย์

เป็นตำแหน่งงานที่มีการเติบโตในตลาดหลักทรัพย์การลงทุนของธุรกิจต่าง ๆ  และได้รับค่าตอบแทนที่คุ้มค่าตามประสบการณ์ โดยหน้าที่หลัก ๆ ก็จะเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลของตลาด วิเคราะห์งบประมาณการเงินและดูแนวโน้มของตลาดที่มีโอกาสในการทำกำไร หรือมูลค่าความเหมาะสมของหลักทรัพย์ในตลาดนั้น ๆ จากนั้นรวมทุกอย่างเป็นข้อมูลเพื่อสรุปเป็นคำแนะนำและมุมมองในการลงทุนที่มีโอกาสประสบความสำเร็จ มีความเสี่ยงน้อยที่สุดให้นักลงทุนตัดสินใจเข้าลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นั้น ๆ

ทักษะที่ควรมี : ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์, ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลและความเป็นไปได้, ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์

คณะที่ควรเรียน : คณะวิศวกรรมการเงิน, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมการเงิน, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

จบมาทำงาน

 • โบรกเกอร์
 • นักลงทุน
 • พนักงานการเงินในบริษัทหลักทรัพย์
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์หลักทรัพย์

2. นักวิเคราะห์และวางแผนธุรกิจ

เป็นอีกหนึ่งสายอาชีพที่เหมาะกับยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางอุตสาหกรรมและสื่อกระแสสังคมที่กว้างขวาง น้อง ๆ ที่เป็นคนชอบคิดคำนวณ วางแผน มีมุมมองใหม่ ๆ ในสายงานธุรกิจและมองเห็นกลยุทธ์ในการลงทุนถือว่าไม่ควรพลาดในสายงานนี้ เพราะเป็นผู้ที่วิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจ รวบรวมเป็นข้อมูลโอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจยื่นเสนอแก่ผู้บริหาร มาจัดทำเป็นแผนการลงทุนและการเงิน รวมถึงสร้างพันธมิตรหรือคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดตลาดใหม่ ๆ

ทักษะที่ควรมี : ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์, ทักษะในการสื่อสาร, ทักษะการคิดวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ

คณะที่ควรเรียน : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ วิชาเอกสถิติ, คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์การจัดการ, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, คณะเศรษฐศาสตร์

จบมาทำงาน

 • เจ้าหน้าที่ตลาดหลักทรัพย์
 • ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
 • นักวางแผนการเงินมืออาชีพ

3. นักคณิตศาสตร์ประกันภัย

เป็นสายงานที่ตอบโจทย์น้อง ๆ ที่ชอบในการคำนวณ เพราะจะเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ทางคณิตและสถิติ เอามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดการบริหารความเสี่ยงทางการเงินในองค์กรและธุรกิจต่าง ๆ โดยนำเอาทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ มาผนวกกับความรู้ทางเทคโนโลยี ย้อนดูสถิติย้อนหลังเพื่อคาดเดาปัจจัย ตัวแปรที่เหมาะสมตามสถานการณ์ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และนำข้อมูลที่ได้มาออกแบบประกันที่ตอบโจทย์สังคมในปัจจุบัน เพื่อหาทางออกให้ผู้ถือกรมธรรม์ที่ดีที่สุด

ทักษะที่ควรมี : ทักษะในการคิดวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยง, ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์, ทักษะด้านการออกแบบกลยุทธ์การลงทุน

คณะที่ควรเรียน : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาควิชาสถิติ สาขาประกันภัย, คณะบริหารธุรกิจ สาขาการประกันภัย, คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์

จบมาทำงาน

 • นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
 • นักวิเคราะห์วางแผน
 • นักจัดการความเสี่ยง
 • เจ้าหน้าที่ธนาคารพาณิชย์ และบริษัทประกันภัย

4. นักวิเคราะห์สินเชื่อ

ถ้าเราต้องการที่จะกู้เงินธนาคารเพื่อมาลงทุน นักวิเคราะห์สินเชื่อถือเป็นอีกอาชีพที่มีความสำคัญในด้านนี้ เพราะเป็นผู้ที่รวบรวมข้อมูลทางด้านการเงินของลูกค้าและวิเคราะห์ความเสี่ยงรายรับ – รายจ่ายว่ามีความสมดุลทางการเงินหรือไม่ในการชำระหนี้ดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อการกู้ยืมให้กับลูกค้า ให้อยู่ในวงเงินที่ขออนุมัติ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขของบริษัทกำหนด เพื่อให้บริษัทได้กำไรและมีความเสี่ยงน้อยที่สุด รวมถึงการแนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ตอบโจทย์ในการใช้จ่ายให้กับลูกค้าอีกด้วย

ทักษะที่ควรมี : ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์, ทักษะทางด้านการอ่านจับใจความ, ทักษะการบริหารงานเอกสารและธุรการ

คณะที่ควรเรียน : คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร, คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง, คณะการบัญชีและการจัดการ, คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ, คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์

จบมาทำงาน

 • นักวิเคราะห์สินเชื่อ
 • ทำงานด้านนโยบายสินเชื่อ
 • ที่ปรึกษาด้านการลงทุน
 • นักวิเคราะห์ข้อมูล

5. นักวิเคราะห์ข้อมูล

ในยุคดิจิทัลแบบนี้ถือเป็นอาชีพที่มาแรง แต่บุคลากรด้านนี้โดยเฉพาะยังมีน้อยมาก เป็นตำแหน่งที่ทำหน้าที่นำข้อมูลจากสถานการณ์ต่าง ๆ มาทำการวิเคราะห์หาข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ ตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาจากทีมอย่างเป็นระบบ รวมถึงสังเกตความเปลี่ยนแปลงทิศทางกระแสของตลาดทั้งภายในประเทศ รวมถึงตลาดการลงทุนต่างชาติ และคาดการณ์แนวโน้มตัวแปรในอนาคตที่จะเกิดขึ้นต่อธุรกิจ จากนั้นนำข้อมูลที่ซับซ้อนมาย่อยอธิบายให้เห็นภาพชัด ๆ ส่งต่อให้ทีมนำไปต่อยอดแผนธุรกิจต่อไป หลังเสร็จโปรเจกต์ก็ต้องเก็บผลงานในการปฏิบัติงานว่าบรรลุผลหรือไม่ เพื่อเปรียบเทียบสถานการณ์และโอกาสในการทำกำไรในการลงทุนครั้งหน้า

ทักษะที่ควรมี : ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์, ทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ,  ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่าง ๆ

คณะที่ควรเรียน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ, คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ , คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ

จบมาทำงาน

 • นักวิจัยภายในหน่วยงานของธนาคาร
 • นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
 • ที่ปรึกษาด้านการวางแผนธุรกิจ
 • นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

เป็นไงกันบ้างกับอาชีพที่มาแรงในยุคดิจิทัลและการลงทุน เป็นสายงานที่มีความต้องการในตลาดแรงงานสูง แถมยังตอบโจทย์น้อง ๆ ที่มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และที่สำคัญมาก ๆ เลยใน 5 สายงานนี้คือทักษะด้านคณิตศาสตร์ในการคำนวณ พี่วีวี่ก็หวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยให้น้อง ๆ ที่กำลังตัดสินใจเลือกคณะที่เหมาะกับตัวเองได้ในเร็ววัน แต่ถ้าใครที่คิดว่าตัวเองอาจเหมาะกับ  5 อาชีพนี้ก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม เตรียมพร้อมก่อนยื่นเข้ามหาวิทยาลัยที่เราอยากเข้าได้ พี่เชื่อว่าน้อง ๆ ทุกคนประสบความสำเร็จได้ถ้ามีความพยายามและปรับตัวคว้าโอกาสที่เข้ามาได้ทันนะคะ

ถ้าวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่สำคัญกับทุกอาชีพแบบนี้ พลาดไม่ได้แล้วกับ คอร์ส Ultimate Maths สุดยอดคอร์สคณิตศาสตร์เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย อัปเดตข้อสอบและแนวโจทย์ถึงปีล่าสุด เนื้อหาเข้มข้นครอบคลุมทุกสนามสอบ TCAS ติวโดยพี่ ๆ ทีม Maths Expert มากประสบการณ์ เก็งตรงจุดออกบ่อย พร้อมเทคนิคเฉียบคมลดเวลาในการทำโจทย์ ช่วยให้น้อง ๆ เรียนวิชาคณิตศาสตร์จนเข้าใจไม่งงอีกต่อไป ดีแบบนี้มาเรียนได้ที่ WE ได้เลยเพราะอนาคตเลือกได้ที่ WE By The Brain แล้วมาเจอกันได้ในคอร์สนะคะน้อง ๆ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ