แนวข้อสอบชีวะ สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมฯ พร้อมเทคนิคติวให้ติดเตรียมฯ

แนวข้อสอบชีวะ สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมฯ พร้อมเทคนิคพิชิตโรงเรียนในฝัน

      น้อง ม.ต้น ที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วว่า อยากสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา แผนการเรียนวิทย์ – คณิต คงรู้กันแล้วว่ารายวิชาที่มีความสำคัญ และมีสัดส่วนคะแนนเยอะมาก ๆ สำหรับการสอบเข้าเตรียมอุดมฯ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต คือ วิชาวิทยาศาสตร์ ที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยาเลยนั่นเอง

      วันนี้ พี่บิ๊ก ขออาสาพาน้อง ๆ ไปพิชิตโรงเรียน ม.ปลาย ในฝัน เจาะลึกแนวข้อสอบชีวะ สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมฯ เพื่อเป็นแนวทางให้น้อง ๆ ติวสอบตรงจุด ตรงแนวข้อสอบ พร้อมนำเทคนิคติวชีวะ สอบเข้า ม.4 ให้ติดเตรียมฯ มาให้ลองทำตามกันด้วยครับ 🤗

เลือกหัวข้อที่สนใจ คลิก!

สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ยากไหม และทำไมต้องเตรียมฯ?

สอบเข้าเตรียมอุดมยากไหม และทำไมต้องเตรียมฯ

      น้อง ๆ ที่ตอนนี้กำลังอยู่ในชั้น ม.ต้น โดยเฉพาะช่วง ม.2 หรือ ม.3 อาจเคยได้ยินว่ามีเพื่อนบางคนจะไปสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (หรือที่เรียกติดปากสั้น ๆ กันว่าเตรียมฯ)

      บางคนอาจจะแค่อยากลองสอบดู แต่บางคนก็ถือว่าการสอบติดเตรียมอุดมฯ เป็นเป้าหมายสำคัญอย่างนึงในชีวิตเลย อาจเพราะตามสถิติแล้ว เด็กที่จบจากเตรียมอุดมฯ มีโอกาสสอบติดมหาวิทยาลัยที่มีการแข่งขันสูงได้เยอะ

      การสอบแข่งขันเพื่อสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมฯ จึงถือเป็นบันไดขั้นแรกในการวัดศักยภาพทางวิชาการ ว่าตัวเราอยู่ในระดับไหนเมื่อเทียบกับเด็กเก่งจากทั่วประเทศ

ชีวะ สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมฯ แผนการเรียนอะไรต้องสอบบ้าง?

อัตราการแข่งขัน การสอบเข้าเตรียมอุดมฯ ของแต่ละสายการเรียน

      ก่อนเริ่มต้นเจาะลึกแนวข้อสอบชีวะ สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมฯ พี่บิ๊กขอพาน้อง ๆ ม.ต้น มาประเมินอัตราการแข่งขัน เพื่อเก็บข้อมูลมาใช้วางแผนพิชิตโรงเรียนในฝันให้สำเร็จ

      สำหรับน้อง ๆ ที่อยากเรียนต่อ ม.ปลาย สายวิทย์ – คณิต แม้ว่าในแต่ละปี โรงเรียนเตรียมอุดมฯ จะเปิดรับนักเรียนจำนวนมาก แต่ก็มีผู้สมัครสอบจากทั่วประเทศเยอะมากเช่นกัน จึงถือเป็นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง น้องคนไหนอยากสอบติดสายวิทย์ – คณิต เตรียมอุดมฯ จึงต้องเตรียมตัวเป็นพิเศษ มากกว่าการสอบเข้า ม.4 โรงเรียนอื่น ๆ นะครับ

      โดยคะแนนที่ใช้สอบเข้า สายวิทย์ – คณิต เตรียมอุดมฯ จะใช้คะแนน วิทยาศาสตร์ 25%, คณิตศาสตร์ 25%, ภาษาอังกฤษ 25%, ภาษาไทย 12.5% และสังคมศึกษา 12.5%

      และข้อสอบเข้า ม.4 สายวิทย์ – คณิต เตรียมอุดมฯ ในส่วนของข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ก็ออกสอบเนื้อหาชีววิทยา ม.ต้น ด้วย

เจาะแนวข้อสอบชีวะ สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมฯ by ดร.พี่บิ๊ก

      สำหรับข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมฯ นั้น จะสอบวัดความรู้พื้นฐานในระดับ ม.ต้น (ม.1, ม.2, ม.3) เป็นหลัก แต่ก็อาจจะมีเนื้อหา ม.ปลาย แบบพื้นฐานปนมาด้วยในบางข้อ

      โดยข้อสอบวิทยาศาสตร์จะมีเนื้อหาทั้งในส่วนฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, โลกและอวกาศ ปน ๆ กันไป ถือว่าเป็นความรู้พื้นฐานก่อนที่จะเรียนต่อสายวิทย์ในระดับ ม.ปลาย ครับ

      ในส่วนของข้อสอบชีวะ สอบเข้า ม.4 ก็จะออกเนื้อหาของ ม.ต้น เป็นหลัก ซึ่งตามหลักสูตร สสวท. จะแบ่งเนื้อหาชีววิทยา ม.ต้น ออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

5 กลุ่มเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ที่ออกสอบชีวะ สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมฯ

1. พื้นฐานชีววิทยา

 • การศึกษาเซลล์ด้วยกล้องจุลทรรศน์
 • โครงสร้าง และหน้าที่ของเซลล์
 • การแพร่
 • การออสโมซิส

2. สัตว์และมนุษย์

 • ระบบหมุนเวียนเลือด
 • ระบบหายใจ
 • ระบบขับถ่าย
 • ระบบประสาท
 • ระบบสืบพันธุ์

3. พืช

 • การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศของพืชดอก
 • การขยายพันธุ์พืชดอก
 • ปัจจัยและผลผลิตของการสังเคราะห์ด้วยแสง
 • ธาตุอาหารของพืช
 • การลำเลียงในพืช

4. พันธุศาสตร์

 • โครโมโซม และการค้นพบของเมนเดล
 • โครโมโซมของมนุษย์ และความผิดปกติของพันธุกรรม
 • สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม

5. ระบบนิเวศ

 • องค์ประกอบของระบบนิเวศ
 • ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
 • ความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิต

      สำหรับข้อสอบชีวะ สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมฯ ในแต่ละปีจะมีจำนวนข้อแตกต่างกันไป แต่ส่วนใหญ่แล้วข้อสอบพาร์ตชีววิทยา จะเน้นกลุ่มระบบการทำงานในร่างกายของสัตว์ และมนุษย์

      และมีส่วนที่ข้อสอบชีวะ สอบเข้า ม.4 ออกเกินหลักสูตร ม.ต้น ไปบ้าง เช่น เรื่องระบบการทำงานในร่างกาย ตามหลักสูตรจะเรียนเฉพาะระบบในร่างกายของมนุษย์เท่านั้น แต่ในข้อสอบเข้าเตรียมอุดมฯ อาจถามเปรียบเทียบระบบในร่างกายของสัตว์อื่นด้วย น้อง ๆ สามารถดูสถิติข้อสอบชีววิทยา ตามตารางด้านล่างนี้ได้เลย

สถิติข้อสอบชีวะ สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมฯ ปี 62 - 66

      ดังนั้นน้อง ๆ (ว่าที่) เด็กเตรียมฯ ที่อยากเก็บคะแนนในส่วนชีวะ สอบเข้า ม.4 ให้ได้เยอะ ๆ พี่บิ๊กแนะนำว่าอาจจะต้องมีความรู้วิทยาศาสตร์แบบเกินหลักสูตร ม.ต้น นิดหน่อยนะครับ

เก็งข้อสอบชีววิทยา สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมฯ สำหรับว่าที่ #TU87

เก็งข้อสอบชีววิทยา สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมฯ #TU87

ข้อสอบจริง วิชาชีววิทยา สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมฯ ปี 67 พร้อมเฉลย #TU87

ข้อที่ 1

ข้อสอบชีววิทยา สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมฯ ปี 67 พร้อมเฉลย #TU87 ข้อที่ 1

ข้อที่ 2

ข้อสอบชีววิทยา สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมฯ ปี 67 พร้อมเฉลย #TU87 ข้อที่ 2

เตรียมชีวะ สอบเข้า ม.4 ให้ติดเตรียมฯ by ดร.พี่บิ๊ก

วิธีเตรียมตัวก่อนสอบ ชีวะ สอบเข้า ม.4 ให้ติดเตรียมฯ

      หลังจากที่รู้แล้วว่าแผนการเรียนไหนของเตรียมอุดมฯ ต้องใช้คะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์ รวมทั้งข้อสอบชีวะ สอบเข้า ม.4 ออกเนื้อหาอะไรบ้าง พี่บิ๊กก็ไม่พลาดที่จะนำ วิธีติวชีวะ สอบเข้า ม.4 มาแชร์ให้น้อง ๆ ได้อ่านและลองนำไปทำตามกันครับ

      ในการเตรียมพร้อมความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ พาร์ตชีวะ สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมฯ น้อง ๆ อาจจะต้องอ่านหนังสือ หรือเรียนเพิ่มเติมเกินจากหลักสูตร ม.ต้น ของ สสวท. สักนิดหน่อย

      นอกจากนี้ในการเตรียมสอบวิชาวิทยาศาสตร์ น้อง ๆ ควรอ่านหรือเรียนเพิ่มเติมแบบแยกเนื้อหาฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา ซึ่งถ้าอ่านจากหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามหลักสูตร สสวท. ที่น้องเรียนกันในแต่ละเทอม จะมีทั้งหมด 6 เล่มด้วยกัน

      พี่บิ๊กแนะนำให้น้อง ๆ เอาหนังสือทั้ง 6 เล่ม มากองรวมกัน แล้วอ่านแบบแยกรายวิชา ซึ่งกระจายอยู่ในเล่มต่าง ๆ เช่น เนื้อหาชีววิทยาจะอยู่ใน ม.1 เทอม 1, ม.2 เทอม 1, ม.3 เทอม 1 และ ม.3 เทอม 2

      แล้วสำหรับบางโรงเรียนที่ไม่ได้เรียนเรียงตามหลักสูตรของ สสวท. ก็ให้น้องเลือกเอาบทที่เป็นเนื้อหาชีววิทยา มาอ่านทบทวนแบบต่อเนื่องกัน แล้วทำสรุปสั้น ๆ ไว้อ่านทบทวน และลองทำโจทย์ในแต่ละบท แต่ละประเด็นด้วย เทคนิคนี้จะช่วยทำให้เราไม่สับสนในเนื้อหา และแนวโจทย์ชีวะ สอบเข้า ม.4 ที่มันกระโดดไปมาในแต่ละเทอมครับ

      หรือถ้าน้อง ๆ ต้องการตัวช่วยด้านชีววิทยา เพื่อเตรียมตัวในการสอบเข้าเตรียมอุดมฯ และพร้อมสู้กับข้อสอบชีวะ สอบเข้า ม.4 พี่บิ๊กมีคอร์ส ติวเข้ม+ตะลุยโจทย์ ชีววิทยา สอบเข้า รร.เตรียมอุดมศึกษา มาแนะนำกัน

      โดยคอร์สนี้พี่บิ๊กได้สรุปเนื้อหาชีววิทยาในระดับ ม.ต้น แบบกระชับ และมีโจทย์แบบฝึกหัดแนวข้อสอบเตรียมอุดมให้ได้ฝึกทำด้วย คิดว่าน่าจะช่วยน้อง ๆ ได้มากสำหรับการทำคะแนนวิทยาศาสตร์พาร์ตชีวะ สอบเข้า ม.4

      พี่บิ๊กหวังว่าน้อง ๆ จะเตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปสอบเตรียมฯ ขอให้ทุกคนโชคดี และสอบติดเตรียมอุดมฯ นะครับ ✌️

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ