ติวเข้ม+ตะลุยโจทย์ ชีววิทยา สอบเข้า รร.เตรียมอุดมศึกษา

รหัสคอร์ส: LON94381_1

Review & Success

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

47:00 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

56:30 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

ติวเข้ม+ตะลุยโจทย์ ชีววิทยา สอบเข้า รร.เตรียมอุดมศึกษา (LON94381_1)

สอนโดย ดร.พี่บิ๊ก ผู้เชี่ยวชาญทางด้านชีววิทยา จะพาน้อง ๆ ม.ต้น ที่ต้องการสอบสนามสุดหินอย่าง รร.เตรียมอุดมฯ ให้น้องพร้อมสุดสำหรับทำคะแนนวิชานี้ได้อย่างแน่นอน โดยจะสอนสรุปเนื้อหาชีววิทยาของ ม.ต้น ทั้งหมดแบบกระชับ และพาตะลุยโจทย์ข้อสอบจริงปีเก่า ๆ พร้อมเก็งแนวข้อสอบให้น้องแบบเน้น ๆ เคลียร์ครบทุกประเด็น

สมัครคอร์สนี้ รับทันที!! WE BIO SUMMARY JUNIOR สุดยอดหนังสือสรุปสูตรชีววิทยาสำหรับน้อง ม.ต้น ที่พี่ ดร. พี่บิ๊ก ได้สรุปและรวบรวมสูตรชีวะต่าง ๆ มาไว้ในเล่มเดียวเพื่อน้อง WE โดยเฉพาะ

สารบัญเนื้อหา

พื้นฐานทางชีววิทยา

 • การศึกษาชีววิทยา

 • โครงสร้างเซลล์

 • การลำเลียงสารผ่านเซลล์

 • การแบ่งเซลล์

 • โภชนาการ

การดำรงชีวิตของสัตว์

 • ระบบย่อยอาหาร

 • ระบบลำเลียง

 • การขับถ่าย และรักษาดุลยภาพ

 • ระบบแลกเปลี่ยนแก๊ส

 • ระบบสืบพันธุ์ และการเจริญเติบโต

 • ระบบประสาท

 • พฤติกรรมสัตว์

โลกของพืช

 • เนื้อเยื่อพืช

 • การลำเลียงสารของพืช

 • การสังเคราะห์ด้วยแสง

 • การสืบพันธ์ของพืช

 • การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช

พันธุศาสตร์ และความหลากหลาย

 • การถ่ายทอดพันธุกรรม

 • ยืน และโครโมโซม

 • เทคโนโลยีชีวภาพ

 • วิวัฒนาการ และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

ระบบนิเวศ

 • เนื้อเยื่อพืช

 • ประชากรในระบบนิเวศ

 • ทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรักษ์

หนังสือเรียน

ติวเข้ม+ตะลุยโจทย์ ชีววิทยา สอบเข้า รร.เตรียมอุดมศึกษา

รหัสคอร์ส: LON94381_1

3,900 บาท

ผู้สอน

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • ปริญญาเอก : วิทยาศาสตร์ (Biotechnology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทุน คปก.)
 • ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์ (Biotechnology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์ (Microbiology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตผู้ช่วยสอน วิชาจุลชีววิทยาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ผู้เขียนหนังสือเฉลยข้อสอบโควตา มข. โควตา มช. และ โควตา ม.อ.
 • วิทยากรรับเชิญโครงการติวต่างๆ เช่น รายการติวช่องทรูปลูกปัญญา, โครงการ TRUE Click Life, โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ช่อง ETV, โครงการสหพัฒน์แอดมิชชั่น, โครงการเมจิเทนไซ
 • วิทยากรรับเชิญโครงการติวเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาในโรงเรียนต่างๆ
 • ประสบการณ์การสอน 20 ปี
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ