แนวข้อสอบความถนัดแพทย์ PART เชาว์ปัญญา

ความถนัดแพทย์-เชาว์ปัญญา
แนวข้อสอบความถนัดแพทย์ PART เชาว์ปัญญา

สวัสดีครับน้อง ๆ มาเจอกับพี่กอล์ฟในวิชาความถนัดแพทย์ PART เชาว์ปัญญากัน ข้อสอบใน PART นี้จะประกอบด้วย เชาว์ปัญญาทางคณิตศาสตร์ และเชาว์ปัญญาทางภาษา ซึ่งข้อสอบใน PART นี้ไม่ยาก แต่ส่วนมากน้อง ๆ จะทำไม่ทัน ดังนั้นจุดสำคัญในการทำ คือ

รีบแสกนข้อสอบให้เร็วที่สุด

ข้อไหนที่รู้สึกว่า ยาก หรือ ยาว ให้ข้ามทันที

 ฝึกฝนทำโจทย์มาก ๆ จะช่วยให้ทำเร็วขึ้น

เชาว์ปัญญาทางคณิตศาสตร์

น้อง ๆ หลายคนสงสัยกันมากว่า มันเหมือนกับวิชาคณิตที่เราเรียนกันมาไหม พี่กอล์ฟเลยจะพาน้อง ๆ มาดูรายละเอียดให้หายข้องใจกัน ลักษณะข้อสอบเชาว์ปัญญาทางคณิตศาสตร์ จะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ

กลุ่ม 1 อนุกรมและการทดสอบเชาว์
null
 • แปลงรหัส
 • อนุกรมตัวเลข
 • อนุกรมตัวอักษร
 • วิเคราะห์ความเพียงพอของข้อมูล
 • วิเคราะห์และสรุปผลจากเงื่อนไขโจทย์
 • ตัวเลข, ตัวอักษรในกรอบหรือรูปภาพ (ให้เติมตัวที่หายไป)
กลุ่ม 2 มิติสัมพันธ์
null
 • หารูปที่ไม่เข้าพวก
 • แผ่นคลี่ของลูกบาศก์
 • หารูปถัดไป, รูปที่หายไป
กลุ่ม 3 MATH ม. ต้น + ม. ปลาย ทั่วไป
null
 • สถิติ
 • ร้อยละ
 • ความเร็ว
 • เรขาคณิต
 • การทำงาน
 • ความน่าจะเป็น
 • โจทย์ปัญหา, สมการ

หลาย ๆ คนจะเริ่มเห็นว่า ข้อสอบจะไม่เหมือนตอนที่เรียน ม.ปลายมา ละนี่คือปัญหาที่ทำให้รุ่นพี่ที่ไปสอบมาแล้วได้คะแนนไม่เยอะ เพราะคิดไปว่า เราเตรียมตัวสอบ PAT1 ซึ่งยากมากอยู่แล้ว น่าจะเพียงพอต่อการนำมาสอบใน PART นี้
ซึ่งจริง ๆ น้องจะเห็นเลยว่ามันไม่ใช่  เพราะว่าหลาย ๆ เรื่องไม่ได้อยู่ในหลักสูตร ม.ปลาย และหลายเรื่องใน ม.ปลายก็ดันไม่ออกอีก เดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างว่า ข้อสอบใน PART นี้ เวลาออกจะออกในรูปแบบไหน เพื่อที่จะได้เตรียมตัวกันถูก มาดูเลย

1.       3 , 5 , 11 , 29 , 83 , …

เฉลย

245

โจทย์นี้เป็นแนวอนุกรมที่เป็นตัวเลข ซึ่งสังเกตได้ว่า จะไม่เหมือนอนุกรมเลขคณิตหรือเรขาคณิตที่เราเรียนหลักสูตร ม.ปลาย

2.

1111

Z T M P

2222

W T N O

3333

X S N P

4444

?

1.     W U N O

2.     X U M P

3.     X U M O

4.     W T M O

5.     X T N P

เฉลย

ข้อ  3.

ข้อสอบแนวนี้คือ การแปลงรหัส ที่ในหลักสูตรไม่เคยพูดหรือสอนเรามาเลย แต่จะทดสอบความถนัดเพื่อดูว่าเราสังเกตออกไหม ทริคคือเมื่อเจอโจทย์แปลงรหัส ให้ใช้การตัดตัวเลือกช่วย

คำชี้แจง : ให้ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ ตอบคำถามข้อ 3-4
ตัวอักษร 7 ตัว คือ A, B, C, D, E, F และ G นำตัวอักษรมาจัดเรียงจากค่าน้อยไปหามากตามเงื่อนไข ดังนี้

 •  ตำแหน่งของ D น้อยกว่าตำแหน่งของ A อยู่ 3 ตำแหน่ง
 •  B อยู่ตำแหน่งตรงกลาง
 •  ระหว่าง F กับ B มีตัวอักษรอื่นคั่นอยู่ 1 ตัว
 •  F มีค่าน้อยกว่า B แต่มากกว่า C
 •  G มีค่ามากกว่า F

3.        ตัวอักษรใดอยู่ที่ตำแหน่งที่ 1

1.     A

2.     C

3.     D

4.     E

5.     F

เฉลย

ข้อ  2.

4.        ถ้า A อยู่ในตำแหน่งที่ 6 ผลบวกของตำแหน่ง E และ G คือข้อใด

1.     8

2.     10

3.     12

4.     13

5.     14

เฉลย

ข้อ  3.

โจทย์การวิเคราะห์เงื่อนไขจะเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างยาวและใช้เวลาในการทำค่อนข้างเยอะ ซึ่งปีหลัง ๆ ออกมากขึ้น

วิเคราะห์ความเพียงพอของข้อมูล
คำสั่ง :  คำถามหรือข้อความแต่ละข้อต่อไปนี้ มีข้อมูลประกอบการพิจารณา 2 ข้อ คือ ข้อมูล (1) และข้อมูล (2) ท่านไม่จำเป็นต้องคำนวณหาคำตอบ เพียงแต่พิจารณาว่าข้อมูลที่กำหนดให้นั้นเพียงพอสำหรับตอบคำถาม หรืออธิบายข้อความที่กำหนดให้หรือไม่

เลือก 1 ถ้าข้อมูล (1) เพียงอย่างเดียวเพียงพอ
แต่ข้อมูล (2) เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ
เลือก 2 ถ้าข้อมูล (2) เพียงอย่างเดียวเพียงพอ
แต่ข้อมูล (1) เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ
เลือก 3 ถ้าข้อมูล (1) เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ
และข้อมูล (2) เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ
แต่ถ้าใช้ข้อมูลทั้งสองร่วมกันจึงจะเพียงพอ
เลือก 4 ถ้าข้อมูล (1) เพียงอย่างเดียวก็เพียงพอ
หรือข้อมูล (2) เพียงอย่างเดียวก็เพียงพอ
เลือก 5 ถ้าข้อมูล (1) และ (2) รวมกันแล้วก็ยังไม่เพียงพอ

5.       วันนี้เป็นวันที่เท่าใดของเดือนกุมภาพันธ์ ถ้า

   (1)    วันที่ 1 กุมภาพันธ์ เป็นวันอาทิตย์

   (2)    วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ และเป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนด้วย

เฉลย

ข้อ  5.

6.

1

1.

2

2.

3

3.

4

4.

5

5.

เฉลย

ข้อ  4.

โจทย์แนวนี้น่าเก็บคะแนน เพราะใช้เวลาในการทำไม่นานจนเกินไป โดยต้องอาศัยการสังเกตรูปภาพช่วยก็จะสามารถทำโจทย์ได้
 
ดูเฉลยแนวข้อสอบความถนัดแพทย์ PART เชาว์ปัญญาแบบละเอียดได้ที่นี่

เรามาดูกันต่อในส่วนของเชาว์ปัญญาทางภาษา ซึ่งในส่วนนี้พี่ยู THAI EXPERT จะเป็นผู้ให้คำแนะนำน้อง ๆ กันต่อครับ

เชาว์ปัญญาทางภาษา

1

1. การวิเคราะห์บทความ
– การอ่านจับใจความ
– การอ่านอนุมานข้อมูล
2. การวิเคราะห์คำศัพท์
– วิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางความหมายของคำศัพท์
ซึ่งพี่ยูมีแนวข้อสอบความถนัดแพทย์ PART เชาว์ปัญญาทางภาษามาให้น้อง ๆ ได้ลองทำกันดูด้วยครับ

ข้อใดเป็นสาระสำคัญของข้อความต่อไปนี้
นิสิตชั้นที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาวะปกติของมนุษย์ โดยไม่ได้เรียนกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเบื้องต้นมาก่อน ต่างประสบปัญหาในการทำความเข้าใจต่อเนื้อหาวิชาดังกล่าวเป็นอย่างมาก ความรู้ในวิชากายวิภาคสาสตร์และสรีรวิทยาเบื้องต้นที่สอนในชั้นปีที่ 1 จะทำให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาวิชาภาวะปกติของมนุษย์และติดตามบทเรียนได้ง่ายยิ่งขึ้น
นิสิตที่ประสงค์จะเรียนวิชาภาวะปกติของมนุษย์ให้ได้ผลดีจึงควรเรียนกายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาเบื้องต้นมาก่อน

 1.  การทำความเข้าใจในเนื้อหาภาวะปกติของมนุษย์มีส่วนช่วยในการศึกษาวิชาทางการแพทย์ในระดับชั้นปีที่ 3 ต่อไป
 2.  การเข้าใจหรือผ่านการเรียนกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเบื้องต้นเป็นปัจจัยสำคัญต่อการทำความเข้าใจในวิชาภาวะปกติของมนุษย์
 3.  นิสิตชั้นปีที่ 2 ส่วนใหญ่ขาดความรู้ความสามารถที่จะเข้าใจเนื้อหาวิชาภาวะปกติของมนุษย์ซึ่งมีความสลับซับซ้อน
 4.  แม้ว่านิสิตจะเคยศึกษาวิชากายวิภาคศาสตร์หรือสรีรวิทยาเบื้องต้นมาก่อน แต่หากไม่ชอบวิชาภาวะปกติของมนุษย์ ก็ไม่อาจเรียนวิชาดังกล่าวให้ประสบผลสำเร็จได้
 5.  ความรู้ในวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเบื้องต้นที่สอนในชั้นปีที่ 1 ช่วยให้ทำความเข้าใจในวิชาต่าง ๆ ของนิสิตเมื่อขึ้นเรียนชั้นปีที่ 2 ได้ง่ายยิ่งขึ้น
เฉลย

ข้อ  2.

เป็นอย่างไรบ้างครับน้อง ๆ สำหรับแนวข้อสอบความถนัดแพทย์ PART เชาว์ปัญญา พี่กอล์ฟหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะมีส่วนช่วยให้น้อง ๆ หลายคนที่กำลังเตรียมสอบในวิชาความถนัดแพทย์เห็นแนวทางกันนะครับ ขอให้น้อง ๆ ทุกคนตั้งใจและทำข้อสอบใน PART นี้ให้ได้มากที่สุด และสอบติดตามที่ตั้งใจไว้ครับ

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)

 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยม
 • ประสบการณ์การสอน 17 ปี

ติวเข้มความถนัดแพทย์ใน PART ที่สนใจ เลือกเลย

คอร์สความถนัดแพทย์ : คอร์สที่เหมาะกับน้อง ๆ ม.ปลายทุกคนที่สนใจ และกำลังเตรียมตัวสอบวิชาเฉพาะในโครงการ กสพท. ซึ่งเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดในการรับเข้าคณะแพทยศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์
คอร์สเดียว ครบทุก PART สอนโดยติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญ และคุณหมอผู้มีประสบการณ์ ที่จะมาแนะวิธีคิด พร้อมเผยเทคนิคให้น้อง ๆ เตรียวตัวก่อนสอบอย่างมั่นใจ  คลิกเลย

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ