ลองทำดู : ข้อสอบ IJSO ชีววิทยา รอบแรก

ข้อสอบ-ชีวะ-ijso
ลองทำดู : ข้อสอบ IJSO ชีววิทยา รอบแรก

การจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปสอบแข่งขัน IJSO กับประเทศอื่น ๆ นั้น น้อง ๆ จะต้องผ่านการคัดเลือกในประเทศ 3 ด่านด้วยกัน (อ่านเพิ่มเติมที่นี่) ซึ่งการคัดเลือกแต่ละรอบก็มีแต่ข้อสอบยาก ๆ ทั้งนั้น เรามาลองทดสอบตนเองด้วยตัวอย่างข้อสอบคัดเลือกในรอบแรกกันเลยดีกว่า

1. เรานิยมเรียกสัตว์ที่กินซากพืชซากสัตว์ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มใด

A.  Decomposer

B.  Scavenger

C.  Carnivore

D.  Herbivore

ข้อ  B.

2. สัตว์ใดไม่ใช้ไตเป็นอวัยวะขับถ่ายของเสีย

A.  ปลาช่อน

B.  แมลงสาบ

C.  กบ

D.  นกกระจอก

ข้อ  B.

3. เมื่อเคี้ยวข้าวสุกให้ละเอียดนาน 30 วินาที แล้วหยดสารละลายเบเนดิกต์ลงไป 5 – 7 หยด นำไปต้มในน้ำเดือด 2 นาที จะเกิดการปลี่ยนแปลงดังข้อใด

A.  ได้สารละลายสีฟ้า

B.  สารละลายขุ่นสีเหลือง

C.  สารละลายขุ่นเหมือนน้ำแป้ง

D.  สารละลายขุ่นสีแดงอิฐ

ข้อ  D.

4. ข้อใดคือโครงสร้างของเซลล์ที่ทำหน้าที่สังเคราะห์โปรตีน

A.  ไรโบโซม

B.  ไลโซโซม

C.  ฟูดแวคิวโอล

D.  เอนโพลาสมิกเรติคูลัมชนิดขรุขระ

ข้อ  A.

5. เทคนิคการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมโดยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส (Polymerase Chain Reaction) ใช้กลไกใดในการควบคุมกระบวนการ

A.  ความดัน

B.  ความเข้มข้น

C.  อุณหภูมิ

D.  กัมมันตภาพรังสี

ข้อ  C.

6. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการแพร่

A.  การแพร่เป็นการเคลื่อนที่ของโมเลกุลที่ต้องอาศัยพลังงานจลน์

B.  การแพร่มีทิศทางการเคลื่อนที่ของสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารสูงไปสู่บริเวณที่มีความเข้มข้นของสารต่ำ

C.  สารที่มีคุณสมบัติเหมือนกันแต่แพร่ผ่านตัวกลางต่างกันจะมีอัตราการแพร่ไม่เท่ากัน

D.  สารที่มีความสามารถในการละลายได้ดีจะมีอัตราการแพร่ช้ากว่าสารที่มีความสามารถในการละลายต่ำ

ข้อ  D.

7. องค์ประกอบในข้อใดที่ทำให้เซลล์คงรูปร่างอยู่ได้ และทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของเซลล์ รวมทั้งการเคลื่อนตัวขององค์ประกอบต่าง ๆ ภายในเซลล์

A.  actin   myosin   tubulin

B.  cilia   flagella   microvilli

C.  spindle fiber   thinfilament   thickfilament

D.  microtubule   microfilament   intermediatefilament

ข้อ  D.

8. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเมล็ด

A.  เปลี่ยนแปลงมาจากออวุล

B.  เกิดขึ้นหลังการปฏิสนธิ

C.  มีเนื้อเยื่อของเอมบริโอล้อมรอบอยู่นอกสุด

D.  อาจไม่พบเอนโดสเปิร์ม

ข้อ  C.

9. กิจกรรมใดไม่เกิดขึ้นภายในช่องปาก

A.  การบดเคี้ยวอาหาร

B.  การย่อยอาหารพวกคาร์โบไฮเดรต

C.  การดูดซึมสารอาหารเข้าหลอดเลือดฝอยใต้ลิ้น

D.  การคลุกเคล้าอาหารเข้าด้วยกันโดยน้ำลาย

ข้อ  C.

10. ข้อใดไม่ใช่บทบาทของแบคทีเรียในวัฏจักรไนโตรเจน

A.  เปลี่ยนแก๊สไนโตรเจนให้อยู่ในรูปที่พืชนำไปใช้ประโยชน์ได้

B.  สลายอินทรียสารต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปที่พืชนำไปใช้ประโยชน์ได้

C.  สลายอินทรียสารต่าง ๆ จนได้แก๊สไนโตรเจนกลับคืนสู่บรรยากาศ

D.  สังเคราะห์ดีเอ็นเอซึ่งมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบให้พืชนำไปใช้

ข้อ  D.

ดูจากข้อสอบแล้วน้อง ๆ คงเห็นว่าในรอบแรกนั้นเป็นข้อสอบแบบถามตรง ๆ วัดความรู้กันไปเลยว่าเรารู้หรือไม่ พี่ว่ามันไม่ยากมาก แต่มีเนื้อหาที่เกินหลักสูตร ม.ต้น เยอะพอสมควร ดังนั้นน้อง ๆ ที่ต้องการไปสอบวัดความรู้ของตัวเองดู ก็ควรเตรียมอ่านเนื้อหา ม.ปลาย ไปบ้างนะครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ