เปิดสมัครแล้ว “แพทย์ จุฬาฯ” ปี 60 รับถึง 315 คน

แพทย์จุฬา-ปี60
รับตรง-แพทยศาสตร์-จุฬา-60

เปิดสมัครแล้ว “แพทย์ จุฬาฯ” ปี 60 รับถึง 315 คน

ไหนๆ ใครอยากเข้าแพทย์ จุฬาฯ บ้างเอ่ย วันนี้พี่วีวี่มีข้อมูลการสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่ามีโครงการอะไรบ้าง มาให้น้องๆ ได้เตรียมตัวสมัครกัน ปีนี้รับถึง 315 คน เชียว!

1. การสอบคัดเลือกระบบรับตรงของ กสพท จุฬาฯ รับ 190 คน

สำหรับการสมัครสอบวิชาเฉพาะของ กสพท สามารถสมัครได้ในช่วง 1 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยสมัครผ่านทางทางอินเตอร์เน็ต และจะสอบวิชาเฉพาะของ กสพท ในวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โดยจะมีเกณฑ์ตามนี้เลยจ้า

น้ำหนักคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก กลุ่มสาระวิชาที่ต้องสอบ เงื่อนไข
กลุ่มสาระวิชา น้ำหนักคะแนน
O-NET       0 % วิทยาศาสตร์
  1. หากมีการสอบมากกว่า 5 กลุ่มสาระวิชา จะคิดเพียง 5 กลุ่มสาระวิชานี้เท่านั้น
  2. สำหรับผู้สมัครที่จะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีการศึกษา 2559 จะต้องสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 และคะแนนรวมต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วิชาสามัญ    70 % จัดสอบโดย สทศ. วิทยาศาสตร์
(ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)
40 % ต้องได้เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 30 ของคะแนนเต็มในแต่ละกลุ่มสาระวิชา
คณิตศาสตร์ 1 20 %
ภาษาอังกฤษ 20 %
ภาษาไทย 10 %
สังคมศึกษา 10 %
วิชาเฉพาะ 30 %
  1. การทดสอบศักยภาพในการเรียนรู้ ได้แก่ ความสามารถในการจับใจความ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผล และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
  2. การประเมินแนวคิดทางจริยธรรม (ใช้คะแนนที่สอบในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 เท่านั้น)

น้อง ๆ สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่  http://www9.si.mahidol.ac.th/


2. โครงการรับตรง ปี 60 รับสมัครจำนวน 113 คน

จะมีด้วยกัน 4 โครงการนะ

  1. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข 60 คน
  2. โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข 20 คน
  3. โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา) 3 คน
  4. โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ 30 คน

ทั้ง 4 โครงการนี้น้อง ๆ จะต้องสมัครสอบผ่านทางอินเตอร์เน็ต ภายในวันที่ 12 – 23 กันยายน 2559
ที่สำคัญน้อง ๆ ทุกคน ต้องสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 กับ สทศ. ในวันที่ 10-29 สิงหาคม 2559 ด้วยนะจ๊ะ แต่อาจจะไม่สมัครสอบคัดเลือกผ่านระบบรับตรงของ กสพท ก็ได้จ้า
วันสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1 จะสอบในวันที่ 29 ตุลาคม –  1 พฤศจิกายน 2559 และสอบวิชาเฉพาะ (กสพท)ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 โดยจะมีวิชาที่สอบ และเกณฑ์การพิจารณาตามนี้เลย

องค์ประกอบ ชื่อวิชา ค่าน้ำหนัก
(ร้อยละ)
เกณฑ์ผ่าน
(ร้อยละ)
วิชาความถนัดทั่วไป GAT     (รหัส 85)  วิชาความถนัดทั่วไป 30 30
วิชาความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ PAT 1   (รหัส 71)  วัดความถนัดทางคณิตศาสตร์ 20 30
PAT 2   (รหัส 72)  วัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 40 30
วิชาเฉพาะ (กสพท) วิชาเฉพาะ ฉบับที่ 2 : แนวคิดทางจริยธรรม 10 30
รวม 100 50

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก http://admission.md.chula.ac.th/admission2560.pdf


3. โครงการรับตรงความถนัดทางภาษาอังกฤษ รับสมัครจำนวน 12 คน

โครงการนี้น้องๆ สมัครสอบผ่านทางอินเตอร์เน็ต ในวันที่ 12 – 23 กันยายน 2559 และสอบในวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
การสอบจะสอบวิชาสามัญที่มหาวิทยาลัยกำหนดเป็นภาษาอังกฤษ โดยคิดคะแนนแบบนี้จ้า

องค์ประกอบ ชื่อวิชา ค่าน้ำหนัก (ร้อยละ) เกณฑ์ผ่าน (ร้อยละ)
วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 25 40
ฟิสิกส์ 25 40
เคมี 25 40
ชีววิทยา 25 40
รวม 100 60

 
ส่วนในรอบการสอบสัมภาษณ์ จะมีการวัดความสามารถในการสื่อสา ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แนวคิดทางจิรยธรรม ความเหมาะสมในการเป็นแพทย์ และความคิดสร้างสรรค์ด้วย ซึ่งในส่วนนี้จะคิดคะแนนเป็นร้อยละ 40
สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่สมัครโครงการความถนัดทางภาษาอังกฤษแล้ว ก็สามารถสมัครโครงการรับตรงได้ อีก 1 โครงการด้วยนะ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่เลยจ้า  http://admission.md.chula.ac.th/admission_en2560.pdf

ย้ำๆ น้องๆ ควรศึกษาระเบียบการรับสมัคร อย่างละเอียดอีกครั้งนะจ๊ะ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ