สาขา ฟิสิกส์-เคมี-ชีวะ ในคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์
สาขา ฟิสิกส์เคมีชีวะ ในคณะวิทยาศาสตร์

ไหน ๆ มีใครชอบเรียนวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ม๊ากก มากกก จนอยากศึกษาต่อแบบเจาะลึกและจริงจังในระดับมหาวิทยาลัยบ้างคะ ที่ถามแบบนี้เพราะพี่วีวี่จะชวนน้อง ๆ มาสำรวจในคณะวิทยาศาสร์ทั้ง 3 สาขาที่ว่ามา ว่าเขาเรียนอะไรกัน และถ้าเรียนจบแล้วสามารถทำงานอะไรได้บ้าง ว่าแล้วไปดูกันเลยจ้า

 • Physics
 • Chemistry
 • Biology
 • Physics
 • Chemistry
 • Biology
 • Physics
 • Chemistry
 • Biology
รายวิชาที่ต้องเรียนทั้ง 3 สาขา
 • Cal I
 • Cal II
 • GenChem I
 • GenChem II
 • Gen Bio
 • Gen Phy I
 • Gen Phy II
 • Eng

▪  Cal I

▪  Cal II

▪  GenChem I

▪  GenChem II

▪  Gen Bio

▪  Gen Phy I

▪  Gen Phy II

▪  Eng

คณะวิทยาศาสตร์        สาขาวิชาฟิสิกส์

เรียนเกี่ยวกับอะไร

น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ในเรื่องของปรากฏการณ์ทางกายภาพต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยศึกษาตั้งแต่ฟิสิกส์พื้นฐานทั้งหมด ตลอดจนนำความรู้ไปประยุกต์แก้ปัญหา และเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันได้

ตัวอย่างรายวิชาเฉพาะของสาขานี้

⋄  Cal III
⋄  Thermal Phy
⋄  Mechanics
⋄  Electronics
⋄  Math Phy
⋄  Quantum

ตัวอย่างอาชีพหลังเรียนจบ

 1. นักวิจัยในหน่วยงานราชการ และเอกชน
 2. งานในภาคอุตสาหกรรม เช่น เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ เป็นต้น
 3. ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือ และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
 4. ประกอบอาชีพอิสระ เช่น นักวิเคราะห์ข้อมูล นักเขียนทางวิชาการ เป็นต้น
คณะวิทยาศาสตร์        สาขาวิชาเคมี

เรียนเกี่ยวกับอะไร

น้อง ๆ จะได้ศึกษาตั้งแต่เคมีพื้นฐาน จนถึงเคมีขั้นสูงที่ประยุกต์รวมกับเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยศึกษาทั้งองค์ประกอบ โครงสร้าง สมบัติ และการเปลี่ยนแปลงของสสาร รวมทั้งทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางเคมี ตั้งแต่ระดับอะตอม โมเลกุล จนถึงสสารในระดับมหภาค
น้องๆ ที่จบจากสาขานี้จะได้รับความรู้ กระบวนการคิดที่เป็นระบบ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาตลอดการเรียนสี่ปีในมหาวิทยาลัยนำไปพัฒนาต่อยอดทั้งในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

ตัวอย่างรายวิชาเฉพาะของสาขานี้

⋄  Org Chem
⋄  Inorg Chem
⋄  Phy Chem
⋄  Anal Chem

ตัวอย่างอาชีพหลังเรียนจบ

 1. นักวิทยาศาสตร์หรือนักวิชาการในหน่วยงานราชการและเอกชน
 2. ผู้ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์
 3. ผู้เชี่ยวชาญในกองพิสูจน์หลักฐาน
 4. เซลล์ขายสารเคมี /ขายยา หรือ อุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์อื่น ๆ
 5. นักวิจัยอิสระ
คณะวิทยาศาสตร์        สาขาวิชาชีววิทยา

เรียนเกี่ยวกับอะไร

น้อง ๆ จะได้ศึกษาด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มตั้งแต่โครงสร้าง การทำงาน และการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ รวมถึงบทบาทของระบบนิเวศ การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรชีวภาพให้มีความยั่งยืน

ตัวอย่างรายวิชาเฉพาะของสาขานี้

⋄  Gen Bio II
⋄  Bio Stat
⋄  Org Chem
⋄  Eco
⋄  Cell Physio
⋄  Mol Bio
⋄  Gen Micro

ตัวอย่างอาชีพหลังเรียนจบ

 1. นักวิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยา
 2. นักวิจัย และผู้ช่วยวิจัยของภาครัฐหรือเอกชน
 3. นักวิเคราะห์คุณภาพ และเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา
 4. เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลองค์กรเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
 5. นักวิจัยองค์การอิสระด้านการสำรวจ การกระจายพันธุ์พืชและสัตว์

นอกจากสาขาฟิสิกส์, เคมี, และชีววิทยาแล้ว คณะวิทยาศาสตร์ยังมีสาขาอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย ซึ่งน้อง ๆ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่น้อง ๆ สนใจได้เลยค่ะ เพราะแต่ละที่ก็จะเปิดสาขาที่แตกต่างกันไปนั่นเอง และหากน้องคนไหนสนใจติวเคมี A-Level ฟิสิกส์ และชีววิทยา สามารถโทรสอบถามทางเราได้ตามช่องทางที่มีในหน้าเว็บไซต์ หรือ ค้นหาสาขาใกล้บ้านได้เลย!

อ้างอิง

 • mahidol.ac.th/th/undergraduate_programs.php
 • sci.tu.ac.th/dep/physics/
 • physics59.sci.psu.ac.th/images/file/Sc.Physics2560.pdf
 • sci.psu.ac.th/images/pakat/Thitima/3.pdf
 • buu.ac.th/scibuu/index.php/menu-course/menu-admission/menu-intro-depart
 • bio.sc.su.ac.th/syllabus
 • biology.sci.psu.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=54
 • acad.sc.chula.ac.th/content/download/file-20141103200306.pdf

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ