แนะนำคอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.3 พร้อมพิชิตสนามสอบโรงเรียนดัง

ติวคณิตศาสตร์ ม.3 เรียนเรื่องอะไรบ้าง บทไหนยาก บทไหนง่าย

เมื่อเข้าสู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้ว เนื้อหาที่ต้องเรียนในวิชาต่าง ๆ ก็เริ่มมีความเข้มข้นมากขึ้น โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ที่มีการคำนวณที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ถ้าหากไม่เตรียมตัวให้ดี ก็อาจที่จะเรียนไม่เข้าใจ หรือเรียนไม่ทันเพื่อนได้ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อคะแนนในห้องเรียนแล้ว ยังส่งผลต่อการสอบเข้า ม.4 ที่จะมาถึงอีกด้วย

สำหรับน้อง ๆ ม.ต้น คนไหนที่รู้สึกว่าตัวเองยังไม่แม่นกับคณิตศาสตร์ ม.3 อยากเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความชำนาญและสร้างความเข้าใจในบทเรียน WE BY THE BRAIN ขอแนะนำคอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.3 ที่จะช่วยปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ของน้อง ๆ พร้อมพาตะลุยทำโจทย์ต่าง ๆ รับรองว่าเรียนจบแล้วเก่งขึ้น และพร้อมสำหรับสนามสอบเข้า ม.4 จากโรงเรียนชั้นนำอย่างแน่นอน!

สนใจหัวข้อไหน คลิกเลย!

คณิตศาสตร์ ม.3 เรียนเรื่องอะไรบ้าง?

อัปเดตหลักสูตรคณิตศาสตร์ ม.3 ของ สสวท. (ฉบับปรับปรุง ปี 2560) จะมีทั้งหมด 11 บท แบ่งเรียนเป็นเทอม 1 มี 6 บท และเทอม 2 มี 5 บท แต่ละบทจะมีรายละเอียดดังนี้

บทเรียนคณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 1

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 1 หลักสูตร สสวท. มีทั้ง 6 บท ดังนี้

บทที่ 1 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 • แนะนำอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
 • คำตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
 • การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
 • โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

บทที่ 2 การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง

 • การแยกตัวประกอบของพหุนามที่อยู่ในรูปผลบวกและผลต่างของกำลังสาม
 • การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสาม

บทที่ 3 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว

 • แนะนำสมการกำลังสองตัวแปรเดียว
 • การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
 • โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียว

บทที่ 4 ความคล้าย

 • รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน
 • รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน
 • โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน

บทที่ 5 กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง

 • แนะนำฟังก์ชัน
 • กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง

บทที่ 6 สถิติ (3)

 • แผนภาพกล่อง
 • การอ่านและการแปลความหมายจากแผนภาพกล่อง

บทเรียนคณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 2

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 2 หลักสูตร สสวท. มีทั้ง 5 บท ดังนี้

บทที่ 1 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

 • แนะนำระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
 • การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
 • การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

บทที่ 2 วงกลม

 • มุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลม
 • คอร์ดของวงกลม
 • เส้นสัมผัสวงกลม

บทที่ 3 พีระมิด กรวย และทรงกลม

 • ปริมาตรและพื้นที่ผิวของพีระมิด
 • ปริมาตรและพื้นที่ผิวของกรวย
 • ปริมาตรและพื้นที่ผิวของทรงกลม

บทที่ 4 ความน่าจะเป็น

 • โอกาสของเหตุการณ์
 • ความน่าจะเป็น

บทที่ 5 อัตราส่วนตรีโกณมิติ

 • ความหมายของอัตราส่วนตรีโกณมิติ
 • อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมแหลม
 • การนำอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา
แนะนำคอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.3 ของ We By The Brain

แนะนำคอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.3 จาก WE BY THE BRAIN

หลังจากที่รู้แล้วว่า คณิตศาสตร์ชั้น ม.3 ต้องเรียนเรื่องอะไรบ้าง มีบทเรียนไหนไหมที่น้อง ๆ รู้สึกว่ายาก และคิดว่าตนเองเรียนไม่เข้าใจ ไม่จำเป็นต้องกังวลไป เพราะคอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.3 จาก WE BY THE BRAIN จะช่วยสอนให้น้องเข้าใจในทุกบทเรียน พร้อมพาตะลุยโจทย์จนชำนาญ พิชิตเกรด 4 ได้แน่นอน!

คอร์สเรียนแบบที่ 1 : คอร์สรวมทุกบท ติวคณิตศาสตร์ ม.3 ครบทั้งเทอม 1 เทอม 2

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่ต้องการจะเรียนคณิตศาสตร์ ม.3 ให้เก่ง ๆ เพื่อที่จะได้เกรด 4 หรือเตรียมตัวสอบเข้าสายวิทย์ – คณิต ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย WE BY THE BRAIN ขอแนะนำคอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.3 แบบรวมทุกบท ที่จะพาไปเจาะลึกแต่ละบทอย่างละเอียด สอนให้วิเคราะห์โจทย์เป็น และต่อยอดในชั้นเรียนสูง ๆ ได้เต็มประสิทธิภาพ

 • คอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 1 (ราคา 4,000 บาท) : เนื้อหาจะประกอบไปด้วย 8 บทเรียน ได้แก่ อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว, การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีที่สูงกว่าสอง,  สมการกำลังสองตัวแปรเดียว,  ความคล้าย กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง (พาราโบลา),  สถิติ (3),  กราฟเส้นตรง และกรณฑ์ที่สอง
 • คอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 2 (ราคา 3,700 บาท) : เนื้อหาจะประกอบไปด้วย 7 บทเรียน ได้แก่ ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร,  วงกลม, พีระมิด กรวยและทรงกลม, ความน่าจะเป็น, อัตราส่วนตรีโกณมิติ, ระบบสมการ และเศษส่วนของพหุนาม

พิเศษ! สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่เลือกเรียนคณิตศาสตร์ ม.3 แบบรวมทุกบท นอกจากจะโปรโมชันส่วนลดแบบจัดเต็มแล้ว น้อง ๆ จะได้หนังสือเรียนที่รวมแบบฝึกหัดและข้อสอบมากกว่า 2,000 ข้อด้วย พร้อมหนังสือสรุปคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.ต้น มูลค่า 400 บาท! เนื้อหาครบ เข้มข้น ครอบคลุม เรียนแล้วนำไปใช้สอบหรือทำเกรด 4 ได้ไม่ยากอย่างแน่นอน!

คอร์สเรียนแบบที่ 2 : คอร์สบทย่อย อยากเรียนบทไหน ก็เลือกได้เลย

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่เข้าใจเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.3 ส่วนใหญ่แล้ว มีแค่ไม่กี่บทเท่านั้นที่ต้องเรียนเสริม หรือฝึกทำโจทย์ให้คล่องมากกว่าเดิม WE BY THE BRAIN ก็มีคอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.3 แบบบทย่อยมาให้เรียนเช่นกัน น้อง ๆ สามารถเลือกเรียนเฉพาะบทที่ตัวเองไม่ถนัดได้เลย

หมายเหตุ: อัตราค่าคอร์สเรียนคณิตศาสตร์ และโปรโมชัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมก่อนสมัครเรียน!

สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.3

 • เน้นการเรียนแบบเข้าใจ : ต่อยอดได้จริง สอนแบบปูพื้นฐานทีละสเต็ป ไล่จากง่ายไปยาก
 • เพิ่มความชำนาญจากการทำจริง : มีโจทย์และแบบฝึกหัดที่ระดับความยากต่าง ๆ รวบรวมโจทย์จากสนามแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ
 • แชร์เทคนิคจัดเต็ม : สอนเทคนิคทำโจทย์ที่ใช้ได้จริงในห้องสอบและทริกลัดในการทำโจทย์ให้ไวขึ้น
 • มีพี่ติวเตอร์ให้คำปรึกษาตลอด : สามารถสอบถามข้อสงสัยหรือโจทย์ได้ พี่ ๆ ติวเตอร์จะเป็นผู้มาตอบคำถามด้วยตัวเอง

คอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.3 เหมาะกับใคร?

เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการทำเกรดในโรงเรียน หรือเตรียมตัวสอบเข้า ม.4 โรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง โดยเนื้อหาของคณิตศาสตร์ชั้น ม.3 ภาพรวมจะยากขึ้นจาก ม.1 – ม.2 และเป็นส่วนสำคัญที่ออกข้อสอบเข้า ม.4 โรงเรียนชั้นนำ หากน้องต้องการคว้าเกรด 4 ใน ม.3 ทั้งเทอม 1 และ เทอม 2 หรือน้องวางแผนจะสอบเข้า ม.4 โรงเรียนชั้นนำ ห้ามพลาดคอร์สนี้เลย

ติวคณิตศาสตร์ ม.3 กับ We By The Brain ดีอย่างไร

ติวคณิตศาสตร์ ม.3 กับ WE BY THE BRAIN ดีอย่างไร?

ในปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาให้เลือกเรียนมากมาย อาจทำให้น้อง ๆ มีข้อสงสัยว่า แล้วทำไมถึงต้องเลือกติวกับ WE BY THE BRAIN เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับน้อง ๆ พี่วีวี่ได้รวม 5 ข้อดีของการติวคณิตศาสตร์ ม.3 กับเรามาให้แล้ว จะน่าสนใจแค่ไหน ไปดูกัน!

1. สอนแบบปูพื้นฐานทีละสเต็ป ไล่จากง่ายไปยาก

หนึ่งในสิ่งที่ทำให้น้อง ๆ เรียนคณิตศาสตร์ไม่สนุก นั่นก็คือการเรียนไม่เข้าใจ และไม่สามารถตามทันเนื้อหาในห้องเรียนได้ แต่สิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นกับคอร์สติวของเรา เพราะพี่ ๆ ติวเตอร์จะเริ่มสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐาน หลังจากที่เข้าใจภาพรวมของเนื้อหาแล้ว ก็จะค่อย ๆ เพิ่มความยากขึ้นเรื่อย ๆ รับรองว่าเรียนเข้าใจแน่นอน!

2. ฝึกทำโจทย์จัดเต็ม โดยเฉพาะโจทย์สนามแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ

ไม่เพียงแค่ปรับพื้นฐานให้แน่นขึ้น พี่ติวเตอร์ของเรายังรวบรวมโจทย์ทำข้อสอบมากมาย ไม่ว่าจะเป็น โจทย์ข้อสอบเก่า ๆ ตามหลักสูตร หรือโจทย์ข้อสอบจากสนามแข่งขันในประเทศและต่างประเทศ ให้น้อง ๆ ได้ลองฝึกทำกัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเข้าใจให้กับน้อง ๆ ทำให้สามารถวิเคราะห์โจทย์ต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

3. สอนเทคนิคทำโจทย์ที่ใช้ได้จริง และไวมากขึ้น

นอกจากจะทำโจทย์เลขได้ด้วยความเข้าใจแล้ว พี่ ๆ ติวเตอร์ยังพร้อมแชร์ทริก หรือเทคนิคต่าง ๆ ในการทำข้อสอบให้กับน้อง ๆ อีกด้วย เพื่อที่จะช่วยให้สามารถทำโจทย์ได้ไวและทันเวลาการสอบ

4. พี่ติวเตอร์ให้คำปรึกษาตลอด มีข้อสงสัยอะไรก็ถามได้เลย

หลังจากที่น้องเริ่มเรียนแล้ว หากมีคำถาม หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับโจทย์ในหัวข้อไหน ก็สามารถตั้งคำถามทิ้งไว้ได้เลย พี่ ๆ ติวเตอร์จะเป็นผู้มาตอบคำถามด้วยตนเอง และพร้อมให้คำปรึกษาเรื่องต่าง ๆ เพื่อช่วยให้น้อง ๆ เข้าใจบทเรียนคณิตศาสตร์มากที่สุด

5. เตรียมความพร้อมทุกสนามสอบ

คอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.3 ของ WE BY THE BRAIN จะช่วยเตรียมความพร้อมในการสอบคณิตศาสตร์ให้กับน้อง ๆ อย่างเข้มข้น ไม่ว่าจะเป็น การสอบในห้องเรียน หรือสอบสนามแข่งขันเข้า ม.4 ของโรงเรียนชั้นนำ เรามีการจัดติวเข้มพิเศษก่อนสอบมิดเทอมและไฟนอล เพื่อจะมั่นใจได้ว่าน้อง ๆ จะทำคะแนนสอบได้ดีที่สุด

รวมคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ม.3

น้องถาม พี่เอ๋ตอบ หัวข้อ​ “คณิตศาสตร์ ม.3”

นอกจากแนะนำบทเรียนที่จะต้องเรียนในคณิตศาสตร์ ม.3 และคอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.3 จาก WE BY THE BRAIN แล้ว พี่วีวี่ยังได้รวมคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเรียนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนนี้มาให้ด้วย น้อง ๆ คนไหนที่มีข้อสงสัยอยู่ สามารถดูคำถาม-คำตอบได้ที่ด้านล่างนี้เลย

1. คณิตศาสตร์ ม.3 บทไหนง่าย?

คณิตศาสตร์ ม.3 บทที่ง่ายที่สุด คือ บทกราฟเส้นตรง เพราะเนื้อหาและระดับความยากของโจทย์เบากว่าบทอื่นมาก

2. คณิตศาสตร์ ม.3 บทไหนยาก?

คณิตศาสตร์ ม.3 บทที่ยากที่สุด คือ การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง เพราะเป็นภาคต่อของการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสองในคณิตศาสตร์ ม.2 และเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนบทจำนวนจริงและพหุนามใน ม.4

3. ควรเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ม.3 บทไหนบ้าง?

จริง ๆ อยากแนะนำให้เรียนทุกบท แต่ถ้าจะให้จัดอันดับ 5 อันดับแรก แนะนำให้เรียนดังนี้

 • การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง
 • สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
 • วงกลม
 • พีระมิด กรวย และทรงกลม
 • ระบบสมการ

4. คณิตศาสตร์ ม.3 ข้อสอบใน รร. ชอบออกแนวไหน?

ในแต่ละโรงเรียนจะมีแนวทางการออกข้อสอบแตกต่างกันไป แต่ในเบื้องต้น น้อง ๆ สามารถประเมินได้จากแบบฝึกหัดในชั้นเรียน โจทย์เสริมที่คุณครูให้ฝึกทำ และข้อสอบเก่าของโรงเรียน (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม สำหรับน้อง ๆ ที่ติวคณิตศาสตร์กับ WE BY THE BRAIN ไม่ต้องกังวลในส่วนนี้เลย เพราะพี่ติวเตอร์ได้คัดสรรและรวบรวมมาให้น้อง ๆ ที่สำคัญสามารถติวมิดเทอมและติวไฟนอลกับพี่ ๆ ได้เลย

5. คณิตศาสตร์ ม.3 บทไหน ข้อสอบเข้า ม.4 ออกบ่อยที่สุด?

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.3 ที่มักจะออกในข้อสอบเข้า ม.4 บ่อยที่สุดก็คือ บทในกลุ่มพหุนาม ไม่ว่าจะเป็น การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว และเศษส่วนของพหุนาม

6. ข้อสอบสนามแข่งขันอื่นๆ ที่ออกเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.3

อาทิเช่น สอวน., IJSO, สมาคมคณิตศาสตร์ ม.ต้น หรือ TEDET เป็นต้น

7. คอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.3 ราคาเท่าไหร่?

คอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.3 ของ WE BY THE BRAIN จะมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 500 – 4,000 บาท

8. คอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.3 มีระยะเวลาเท่าไหร่?

คอร์สเรียนของ WE BY THE BRAIN จะเป็นระบบออนไลน์ โดยหลังจากที่ซื้อคอร์สไปแล้ว จะมีอายุคอร์สเรียนอยู่ที่ 12 เดือน

สมัครคอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.3 วันนี้ รับสิทธิพิเศษเฉพาะคุณ!

เป็นอย่างไรกันบ้างกับข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับการติวคณิตศาสตร์ ม.3 ที่นำมาฝากในบทความนี้ หวังว่าจะช่วยให้น้อง ๆ วางแผนการเรียนคณิตศาสตร์ในชั้นนี้ได้เหมาะสมมากขึ้น รู้ว่าตนเองถนัดบทไหน ไม่ถนัดบทไหน มีบทเรียนไหนบ้างที่จำเป็นต้องเรียนพิเศษเพิ่มเติม และสำหรับน้อง ๆ ม.ต้น คนไหนที่ต้องการจะเตรียมสอบเข้า ม.4 โดยเฉพาะสายวิทย์-คณิต ก็อย่าลืมมาติวคณิตศาสตร์กับ WE BY THE BRAIN จะได้พร้อมลุยกับทุกสนามสอบเข้าจากเหล่าโรงเรียนชั้นนำ

อัปเดตข่าวสารและสอบถามรายละเอียดคอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.3 จาก WE BY THE BRAIN ได้ที่

โรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะเบรน เรียนสนุก เข้าใจง่าย ทำโจทย์ได้จริง!

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ