คณิตศาสตร์ 1 วิชาสามัญ เรื่องไหนออกบ่อย เรื่องไหนห้ามพลาด

คณิตศาสตร์ 1 วิชาสามัญ
เส้นทาง TCAS64  ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว  อีกหนึ่งสนามสอบใหญ่ที่สำคัญนั่นคือ 9 วิชาสามัญ  วันนี้พี่วีวี่จะพาน้อง ๆ มาดู คณิตศาสตร์ 1 วิชาสามัญ เพราะว่า คณิตศาสตร์ 1 มักถูกนำมาเป็นสัดส่วนคะแนนของการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาบ่อย ๆ  ซึ่งบางมหาวิทยาลัยใช้เป็นคะแนนขั้นต่ำในการรับสมัครโดยที่เห็นได้ชัดเจนคือ ถูกนำมาคิดเป็นสัดส่วนคะแนน 20%  ใน 70% ของการรับสมัคร กสพท. ดังนั้นวันนี้พี่วีวี่จึงได้รวบรวม 6 อันดับ  บทออกเยอะสุดที่ควรเน้นมาให้น้อง ๆ จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ

1. สถิติ

“สถิติ” ถือเป็นบทที่ออกบ่อยที่สุดในคณิตศาสตร์ 1 วิชาสามัญ โดยปีล่าสุดออกข้อสอบคิดเป็นคะแนนสูงถึง 18 คะแนน จาก 100 คะแนนเต็ม เนื้อหาที่น้อง ๆ ต้องเน้นและฝึกทำโจทย์  ได้แก่

 1. การหาค่า x̄ – Med – Mode ไม่แจกแจงความถี่
 2. x̄ – Med – Mode แบบแจกแจงความถี่ (ตาราง)
 3. ค่ามาตรฐาน (Z) และพื้นที่ใต้โค้งปกติ
 4. การกระจายสัมบูรณ์ และความแปรปรวน

ถ้าฝึกฝนทำโจทย์บ่อย ๆ รับรองว่าเนื้อหาส่วนนี้ ไม่ยากเกินความสามารถแน่นอนค่ะ ^^

2. แคลคูลัส

เรื่องต่อมาที่ควรเน้นทำโจทย์เยอะ ๆ ก็คือ “แคลคูลัส” บทนี้ออกข้อสอบปีล่าสุดอยู่ที่ 10 คะแนน เนื้อหาที่น้อง ๆ ต้องฝึกทำโจทย์เยอะ ๆ ให้เชี่ยวชาญ  ได้แก่

 1. อนุพันธ์ (Diff) / ปี 59 – 63 ออกข้อสอบทุกปี
 2. อินทิเกรต
 3. สูงสุด – ต่ำสุดสัมพัทธ์
 4. พื้นที่ใต้เส้นโค้ง

ถ้ามีเวลาเหลือเนื้อหาที่ควรจะฝึกทำโจทย์บ่อย ๆ ด้วยก็คือ Limit  และความชันเส้นโค้ง เพราะเป็นเนื้อหาส่วนที่สำคัญ  และพร้อมออกเป็นข้อสอบได้เสมอ

3. ลำดับอนุกรม

ลำดับอนุกรมเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ควรเก็บ  โดยช่วงคะแนนจะอยู่ที่ 6 – 14 คะแนน  ในปีล่าสุดอยู่ที่ 10 คะแนน
เนื้อหาที่น้อง ๆ ต้องฝึกทำโจทย์เยอะ ๆ ให้เชี่ยวชาญ  ได้แก่

 1. ลำดับ – อนุกรมเลขคณิต
 2. ลำดับ – อนุกรมเรขาคณิต
 3. ผลบวกของอนุกรมอนันต์
 4. อนุกรม Telescopic

ในบทนี้ถึงแม้จะดูเหมือนง่าย  และมีคะแนนมากถึง 10 คะแนน แต่น้องห้ามประมาทเด็ดขาด  เพราะข้อสอบอาจจะมีหลายหัวข้อผสมอยู่ในข้อเดียวกัน

4.จำนวนเชิงซ้อน

ถัดจากบทลำดับ  และอนุกรมก็คือเรื่อง “จำนวนเชิงซ้อน” ข้อสอบปีล่าสุดออก 10 คะแนน เนื้อหาที่ต้องให้ความสำคัญ  และฝึกทำโจทย์เยอะ ๆ ได้แก่

 1. พีชคณิตของจำนวนเชิงซ้อน
 2. พหุนาม, การหารพหุนาม  และทฤษฎีบทเศษเหลือ
 3. สังยุคของจำนวนเชิงซ้อน
 4. ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน
 5. Polar Form

แคลคูลัส, ลำดับและอนุกรม, และจำนวนเชิงซ้อน เป็นบทที่ออกสอบคะแนนใกล้เคียงกัน  และถือเป็นอีกสามบทที่น้อง ๆ ต้องฝึกทำโจทย์เยอะ ๆ เผื่อเวลาเจอข้อสอบจริงจะได้ทำทันเวลา

5. ความน่าจะเป็น

มาต่อกันบทที่ออกบ่อยลำดับที่สองก็คือ “ความน่าจะเป็น” โดยปี 62 ความน่าจะเป็นออกข้อสอบคิดเป็นคะแนนถึง 14 คะแนน แต่ในปีล่าสุดคะแนนลดลงมาอยู่ที่ 6 คะแนน  เนื้อหาที่น้อง ๆ ต้องเก็บให้ครบ  และฝึกทำโจทย์บ่อย ๆ ได้แก่

 1. การเลือก
 2. ความน่าจะเป็น (ออกสอบบ่อยมาก)  และในส่วนของบทที่น่าสนใจมักจะนำมาผสมกับความน่าจะเป็นคือ เมทริกซ์ คะแนนอยู่ที่ 10 คะแนน

ทั้งนี้ส่วนเนื้อหาที่หากมีเวลาควรจะฝึกทำโจทย์ด้วยก็คือ การเรียงสับเปลี่ยนแนวตรง  เพราะปีล่าสุดเนื้อหาส่วนนี้กลับมาออกสอบอีกครั้ง (ปี 59 – 61 ไม่ออกสอบ)

6. ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม

เรื่องสุดท้ายที่น้อง ๆ ควรฝึกทำโจทย์บ่อย ๆ ก็คือ “ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล  และลอการิทึม” บทนี้ปี 61, 62 และ63 ออกสอบคิดเป็น 10 คะแนน เพราะฉะนั้นแล้ว ปี 64 ก็ไม่น่าพลิกโผ!!  เป็นบทที่ออกสอบบ่อยแน่นอน เนื้อหาที่น้อง ๆ ควรฝึกทำโจทย์ให้เก่ง ได้แก่

 1. สมบัติ Log และ สมการ log – ออกทุกปีต้องเน้นเป็นพิเศษ!
 2. สมการ Expo
 3. อสมการ Log

ครบทั้ง 6 บทสำคัญที่ควรเน้นกันแล้วแต่ใช่ว่าบทอื่น ๆ จะไม่สำคัญนะคะ หากมีเวลาก็อย่าลืมทบทวนบทอื่น ๆ เพิ่มเติมด้วย  เพื่อคะแนนที่ต้องการและคณะที่น้อง ๆ ใฝ่ฝันค่ะ

ultimate maths

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ