“คณิตศาสตร์ O-NET” ม.6 ออกอะไรบ้างนะ

คณิต-ONET-61

คณิตศาสตร์ O-NET” ม.6 ออกอะไรบ้างนะ

O-NET สนามสอบที่เด็กม.6 ทุกคนต้องเจอ และวิชาหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้นั่นคือ วิชาคณิตศาสตร์ แม้ว่าดีกรีความยากจะไม่เท่ากับ PAT1 แต่ก็ประมาทไม่ได้ เพราะการเตรียมตัวไว้ให้พร้อม ย่อมส่งผลที่ดีกว่า
วันนี้พี่วีวี่เลยจะพาน้อง ๆ ม.6 มาดูรูปแบบข้อสอบคณิตศาสตร์ O-NET ปีการศึกษา 2560 แถมด้วยเนื้อหาการสอบ (ควรอ่าน) เพื่อการเตรียมตัวให้ตรงจุด ว่าแล้วไปดูกันค่ะ

คณิตศาสตร์ O-NET
จำนวนข้อสอบ :                    40 ข้อ 100 คะแนน
จำนวนเวลาที่ใช้สอบ :          120 นาที

ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้

  1. แบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 28 ข้อ
  2. แบบระบายคำตอบที่เป็นค่า/ ตัวเลข จำนวน 12 ข้อ

เนื้อหาการสอบในคณิตศาสตร์ O-NET

จำนวนจริง และเลขยกกำลัง

– จำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ และจำนวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์

– การบวก การลบ การคูณ และการหารจำนวนจริง

– การบวก การลบ การคูณ และการหารจำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ และจํานวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์

– สมบัติของจำนวนจริงและการนำไปใช้

ลำดับและอนุกรม

– ลำดับและการหาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด

– ลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิต

– อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต

สถิติ

– ค่ากลางของข้อมูล

– การวัดการกระจายของข้อมูล

– การหาตำแหน่งที่ของข้อมูล

เซต และการให้เหตุผล

– เซตและการดำเนินการของเซต

– การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย

– แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์

อัตราส่วนตรีโกณมิติ

– โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระยะทางและความสูง

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

– ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

– กราฟของความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

การแก้สมการ-อสมการ และโจทย์ปัญหาทั่วไป

– สมการและอสมการตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสอง

ความน่าจะเป็น

– กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ

– ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์

เห็นเนื้อหาที่เยอะแบบนี้แล้ว น้อง ๆ ต้องเร่งฟิตทบทวน และฝึกฝนทำโจทย์แบบจับเวลากันไว้ให้ดีเลยนะคะ จะได้ลงสนามอย่างมั่นใจ และไม่พลาดในสนามสอบ O-NET ที่กำลังจะมาถึงนั่นเอง สู้ ๆ ค่ะ

อ้างอิง       www.niets.or.th

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ