คะแนน o-net ม.6 นั้น สำคัญอย่างไร

คะแนน o-net ม.6 นั้น สำคัญอย่างไร

เหลือเวลากันอีกไม่มากแล้วนะคะ ในการเตรียมตัวสอบ o-net ซึ่งจัดสอบโดย สทศ. สำหรับน้อง ๆ เด็ก 60 ทุกคน แต่ก่อนที่น้อง ๆ จะเข้าสอบ o-net นั้น น้อง ๆ รู้หรือยังคะว่าคะแนน o-net ม.6 มีความสำคัญอย่างไร
หลาย ๆ คนไปสอบ o-net โดยไม่ตั้งใจทำ หรือไม่ได้เตรียมตัวมากนัก เพราะคิดว่าจะง่ายหรือไม่เห็นความสำคัญ แต่ก็มีหลายคนที่ต้องเสียใจกับความคิดนี้ เพราะว่าอะไรเรามาดูกันค่ะ

รู้หรือไม่ O-NET ม.6 นั้นสำคัญไฉน

  • o-net จัดสอบโดย สทศ. สอบได้ครั้งเดียว ไม่มีโอกาสให้แก้ตัว
  • คะแนน o-net นี้ติดตัวไปตลอดชีวิต
  • ถ้าขาดสอบ หรือไม่เข้าสอบวิชาใดวิชาหนึ่ง ก็หมดสิทธิ์แอดมิชชั่น
  • ในบางมหาวิทยาลัยใช้คะแนน o-net ภาษาอังกฤษ เป็นตัวแบ่งเกณฑ์ในการจัดห้องเรียนภาษาอังกฤษ
  • ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน

สอบ O-NET แล้ว นำไปใช้อะไรได้บ้าง

รับตรง กสพท รับตรงในกลุ่มนี้จะไม่ได้นำคะแนน o-net มารวมในน้ำหนักคะแนน แต่มีเงื่อนไขว่า จะต้องมีคะแนน o-net รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (o-net 5 กลุ่มสาระวิชา)
แอดมิชชั่น ในระบบแอดมิชชั่นกลางจะใช้ o-net (5 กลุ่มสาระวิชา) เป็นองค์ประกอบในการคัดลือก โดยจะมีค่าน้ำหนักคะแนนร้อยละ 30 และในบางคณะจะมีการกำหนดขั้นต่ำของคะแนน o-net ไว้ด้วย ต้องอ่านรายละเอียดกันให้ดีนะคะ
รับตรงบางโครงการ ในบางคณะจะมีการเปิดรับตรงเอง โดยจะกำหนดเกณฑ์ต่าง ๆ เอง นอกจากการสอบ เกรดเฉลี่ยแล้ว บางโครงการจะการกำหนดให้มีคะแนน o-net ด้วย

O-NET ม.3 กับ O-NET ม.6 เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

O-NET ม.3

O-NET ม.6

บางโรงเรียนกำหนดให้ต้องมีคะแนน o-net ในการเข้าศึกษาต่อในชั้น ม.4 ใช้เป็นองค์ประกอบการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยในระบบต่าง ๆ เช่น ระบบแอดมิชชั่น ระบบรับตรงกสพท
ผลการสอบใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2551 ผลการสอบใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2551

ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติและปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน

ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติและปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน

ดูรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก (http://www.niets.or.th/th/catalog/view/241)

น้อง ๆ ได้รู้แล้วใช่ไหมคะว่า การสอบ o-net ม.6 นั้นมีความสำคัญอย่างไร เพราะฉะนั้นต้องตั้งใจให้เหมือน ๆ กับสนามสอบอื่น ไม่ใช่ว่าได้คะแนนของสนามอื่น ๆ ดี แต่มาพลาดท่าเสียทีที่สนาม o-net นี่เสียดายแย่เลย

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ