กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ???

รู้จัก-แพทย์-กสพท
กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ?

กสพท. ที่น้อง ๆ เคยได้ยินกันคุ้นหูหรือเรียกจนติดปาก คือชื่อย่อของ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ซึ่งปีการศึกษา 2562 จะเป็นการรวมกลุ่มของคณะแพทยศาสตร์ 16 สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ 8 สถาบัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 9 สถาบัน และคณะเภสัชศาสตร์ 10 สถาบัน โดยปีนี้โครงการ กสพท จะเข้าร่วมกับระบบ TCAS ในรอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ค่ะ
คราวนี้เรามาดูสถิติจำนวนการรับของแต่ละคณะในโครงการ กสพท ปี 58 – 62 กันดีกว่า ว่าแต่ละปีจะมีการเปิดรับเท่าไรบ้าง

ตารางจำนวนการรับของ กสพท. (ข้อมูลปี 57 – 62)

คณะใน กสพท.
จำนวนรับ (คน)
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
แพทยศาสตร์ 1,208 1,198 1,213 1,391 1,335
ทันตแพทยศาสตร์ 279 274 255 328 324
สัตวแพทยศาสตร์ 120 215 272 405
เภสัชศาสตร์ 160 675 580
รวม 1,487 1,592  1,843  2,666 2,644

จะเห็นได้ว่าจำนวนที่เปิดรับของคณะแพทยศาสตร์จะอยู่ในกรอบ 1,198 – 1,391 ที่นั่ง ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่มาก ส่วนคณะสัตวแพทยศาสตร์ก็จะโดดขึ้นมาเป็น 405 ที่นั่ง และจากตารางที่แสดงมานั้นก็พอจะทำให้เราตระหนักได้ทันทีว่าสนามนี้สำคัญกับกับว่าที่แพทย์จริง ๆ

โครงการ กสพท. ใช้คะแนนกี่ส่วน แต่ละส่วนสอบอย่างไรบ้าง

ข้อมูลตรงนี้คือสิ่งสำคัญมาก ทั้งการทำความเข้าใจ การทบทวนหนังสือ การลำดับความสำคัญในการเตรียมตัวสอบ เพราะจะผ่านเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ กสพท หรือไม่นั้นวัดจากองค์ประกอบ 2+1 ได้แก่

1.  วิชาเฉพาะ กสพท หรือ วิชาความถนัดแพทย์
ใช้เป็นสัดส่วนน้ำหนักคะแนน 30% ประกอบด้วย 3 PART ดังนี้

1.1  PART เชาว์ปัญญา ลักษณะข้อสอบจะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มอนุกรมและการทดสอบเชาว์ กลุ่มมิติสัมพันธ์ กลุ่ม MATH ม. ต้น + ม. ปลาย ทั่วไป

1.2  PART จริยธรรมทางการแพทย์ ซึ่งไม่มีสอนในห้องเรียน

1.3  PART ความคิดเชื่อมโยง จะคล้าย ๆ กับ GAT เชื่อมโยง แต่จะมีความยาก-ซับซ้อนมาก

ซึ่งสัดส่วนคะแนนของวิชาเฉพาะ กสพท ถือเป็นวิชาที่มีค่าน้ำหนักสูงที่สุด น้องจึงต้องวางแผนและเตรียมตัวให้ดี

2.  วิชาสามัญ
คือการสอบที่จัดโดย สทศ. ใช้ 7 วิชา ในสัดส่วนน้ำหนักคะแนน 70% ได้แก่

  • วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ)       40%
  • คณิตศาสตร์ 1       20%
  • ภาษาอังกฤษ       20%
  • ภาษาไทย       10%
  • สังคมศึกษา       10%

โดยมีเงื่อนไขว่าแต่ละกลุ่มสาระวิชาจะต้องมีคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30 ของคะแนนเต็ม

3.  O-NET ม.6
ข้อสอบวัดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โดย O-NET จะไม่ได้นำมาเป็นสัดส่วนในองค์ประกอบการคิดคะแนน แต่น้องจะต้องทำคะแนนรวม O-NET 5 วิชา (วิทย์-คณิต-อังกฤษ-ไทย-สังคม) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะผ่านเกณฑ์ ดังนั้นการสอบสนามนี้จึงมีความสำคัญเช่นกัน

การเลือกคณะ/ สาขาวิชา ในรอบ 3 ที่มี กสพท ร่วมด้วย ในระบบ TCAS 

การคัดเลือกในรอบที่ 3 สามารถเลือกได้ 6 อันดับ แบบเรียงลำดับ และแต่ละสาขาวิชาภายใน กสพท  ถือว่าเป็น 1 ใน 6 ตัวเลือก โดยประกาศผลเพียง 1 อันดับเท่านั้น

tcas62-กสพท

ปฏิทินสอบ กสพท ในปี 63

– รับสมัครสอบ : ประมาณเดือน ต.ค. 62
– สอบวิชาเฉพาะ กสพท : ประมาณเดือน มี.ค. 63
– ประกาศคะแนนสอบ : ประมาณเดือน มี.ค. 63

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ