เตรียมสอบ PAT2 กันดีกว่า

บทความ-เตรียมสอบ-PAT2

ใกล้วันสอบ TCAS 61 เข้าไปทุกที ชีวิตวัยเรียน ม.6 ช่างโหดร้าย เป็นช่วงเวลาบีบคั้น ช่วงเวลาแห่งการสอบ เพราะ เราหลายๆคนไม่ได้สอบแค่สนามสอบเดียว แต่บางคนสอบทั้งรับตรง, โควตา, กสพท, แอดมิชชั่น

วันนี้ ทีม WE TUTORS ผู้สอนวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์ของ WE BY THE BRAIN มาช่วยกันวิเคราะห์แนวข้อสอบ PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ที่ประกอบด้วยเนื้อหา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา โลกและดาราศาสตร์ ให้น้องๆได้เตรียมตัวกันอย่างมั่นใจ

เตรียมสอบ-pat2

เด็ก WE : ข้อสอบ PAT2 มีเนื้อหาอะไรบ้าง เรียงลำดับยังไง
พี่ฟาร์ม : ข้อสอบ PAT2 จะเป็นข้อสอบปรนัย (ตัวเลือก) ที่มีข้อสอบประมาณ 100 ข้อ เรียงลำดับข้อสอบจาก เคมี, ชีววิทยา, ฟิสิกส์, โลกและดาราศาสตร์ และท้ายสุดข้อสอบศักยภาพ ซึ่งน้องๆต้องเจอข้อสอบวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์รวมๆกันหลายวิชา ให้ “ทำในเวลาที่จำกัด” มีเวลาทำ 3 ชั่วโมง (หรือ 180 นาที) เท่ากับว่า โดยเฉลี่ย 1 ข้อ ใช้เวลาไม่ถึง 2 นาที


เด็ก WE: ข้อสอบจำนวนข้อมากขนาดนี้ ควรจะลำดับเลือกทำส่วนไหนก่อนหลัง
พี่ฟาร์ม : จริงๆ ก็ไม่ได้มีคำตอบตายตัวนะครับ ขึ้นอยู่กับว่าน้องถนัดวิชาไหน เคล็ดลับง่ายๆ “ถนัดวิชาไหน ทำวิชานั้นก่อน” เพื่อให้เกิดกำลังใจ และไม่ทำให้เสียเวลา และพี่วิเคราะห์ภาพรวมข้อสอบได้ตามนี้ครับ

  • เคมี เป็นวิชาที่น้องๆบอกว่า ยากมากที่สุด ทำให้น้องๆหลายคนเลือกเก็บไว้ทำทีหลัง
  • ชีววิทยา น้องที่ชอบการท่องจำ เข้าใจในภาพรวม มักจะเลือกทำวิชานี้ก่อน
  • ฟิสิกส์ ใครที่เก่งคำนวณ มักจะเลือกทำส่วนนี้ก่อน

เด็ก WE: สัดส่วนการออกข้อสอบแต่ละบท ของ “ฟิสิกส์” ใน PAT2 เป็นยังไง
พี่ฟาร์ม : ข้อสอบจะออกอยู่ 5 กลุ่มที่แตกออกเป็น 19-20 บท ดังนั้นจำเป็นต้องอ่านให้ครบทุกบท ลองมาดูกันครับว่า กลุ่มไหนออกข้อสอบสัดส่วนประมาณเท่าไหร่

เตรียมสอบ-pat2-ฟิสิกส์

เตรียมสอบ-pat2-ฟิสิกส์

เด็ก WE : บทสอบฟิสิกส์แยะมากๆ พอจะบอกได้ไหมว่า บทไหนออกบ่อยสุด และออกโดยเฉลี่ยประมาณกี่ข้อ
พี่ฟาร์ม : บทที่ออกข้อสอบบ่อยมากที่สุด 8 บท และเตรียมตัวได้ง่าย คือ คลื่นแสง, อะตอมนิวเคลียร์, บทนำ การวัด, การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก, ของไหล, ความร้อนและทฤษฎีจลน์แก๊ส, คลื่นเสียง, ไฟฟ้าสถิต ลองมาดูสถิติการออกข้อสอบกันครับ

เด็ก WE : บทสอบฟิสิกส์แยะมากๆ พอจะบอกได้ไหมว่า บทไหนออกบ่อยสุด และออกโดยเฉลี่ยประมาณกี่ข้อ
พี่ฟาร์ม : บทที่ออกข้อสอบบ่อยมากที่สุด 8 บท และเตรียมตัวได้ง่าย คือ คลื่นแสง, อะตอมนิวเคลียร์, บทนำ การวัด, การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก, ของไหล, ความร้อนและทฤษฎีจลน์แก๊ส, คลื่นเสียง, ไฟฟ้าสถิต ลองมาดูสถิติการออกข้อสอบกันครับ

เตรียมสอบ-pat2-ฟิสิกส์

แต่ไม่ใช่แค่อ่าน 8 บทนี้เท่านั้นนะครับ พี่อยากให้น้องทุ่มเทเวลาให้กับมันมากเป็นพิเศษ ฝึกทำโจทย์บ่อยๆจะได้มองเห็นแนวข้อสอบ “แก่นของฟิสิกส์ คือ ความเข้าใจไม่ใช่การจำ เพราะฉะนั้นน้องต้องทำความเข้าใจก่อน ก่อนที่จะจำ


เด็ก WE : งั้นขอถามพี่บิ๊กบ้างครับ ว่า ข้อสอบชีววิทยา ใน PAT2 ออกอะไรบ้าง
พี่บิ๊ก : ชีววิทยา เป็นวิชาที่มีเนื้อหาแบ่งเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ พื้นฐานชีววิทยา, การรักษาดุลยภาพของสัตว์, การประสานงานในร่างกายของสัตว์, พืช, พันธุศาสตร์ และระบบนิเวศ ดูสัดส่วนของการออกข้อสอบแต่ละกลุ่มกันได้เลยจ้า
สิ่งที่อยากให้เน้นคือ “การถ่ายทอดทางพันธุกรรม”โดยเฉพาะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมนอกเหนือกฏเมนเดล เพราะนิยมออกข้อสอบบ่อยและออกทุกปี และ เรื่อง “พืช” ขอให้เน้นเรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง ปฏิกิริยาแสง การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรและไม่เป็นวัฏจักร

ถ้าเทียบความยากง่ายของข้อสอบ PAT2 วิชาชีววิทยาถือว่าเป็นข้อสอบที่ง่ายและเป็นส่วนเก็บคะแนน ควรจะทำส่วนนี้ให้ดี เพื่อที่เราจะได้เอาคะแนนส่วนนี้ไปชดเชยกับวิชาอื่นๆ


เด็ก WE : ท้ายสุด วิชาเคมี ของเจ้ไผ่ สุดสวย ออกยากสุด เจ้ไผ่ มีคำแนะนำอย่างไรบ้าง
พี่ไผ่ : ข้อสอบเคมี PAT 2 แตกต่างจากสนามสอบอื่น เพราะ ในแต่ละข้อจะรวมหลายบท เช่นข้อเดียวมีทั้งโครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี เพราะฉะนั้นน้องจะต้องแน่นในแต่ละบทให้มากๆ


เด็ก WE : ขอพี่ไผ่ วิเคราะห์ข้อสอบให้หน่อย ว่าบทไหนออกข้อสอบแยะ ออกข้อสอบง่าย
พี่ไผ่ : ข้อสอบเคมี จริงๆแล้ว ออกทุกบทนะคะ แต่ถ้าจะวิเคราะห์จากสถิติการออกข้อสอบ
บทที่ออกมากที่สุด คือ ตารางธาตุ, พันธะเคมี, ปริมาณสารสัมพันธ์, ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี
บทที่มักออกข้อสอบง่าย คือ ตารางธาตุ, พันธะเคมี, ของแข็ง ของเหลว แก๊ส, อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และสมดุลเคมี


ถ้าน้อง ๆ อยากเพิ่มความพร้อมก่อนลงสนามจริงด้วยการฝึกทำโจทย์ข้อสอบ ที่สามารถหาคำตอบได้ในเวลาสั้น กระชับ ปรับใช้ได้จริง ดูรายละเอียดได้ที่ www.webythebrain.com/courses-admissions-pat  คอร์สคุณภาพจาก WE เหมือนเดิม เพิ่มเติมคือสามารถทดลองเรียนได้ฟรีวิชาละ 2 ชม. ก่อนสมัครเรียนจริง ได้ที่ WE BY THE BRAIN ทุกสาขา ทั่วประเทศเลยจ้า
ให้น้อง ๆ มั่นใจด้วยการฝึกฝนทำข้อสอบ พร้อมเฉลยด้วยเทคนิคการทำโจทย์กับพี่อั้ม และพี่บิ๊ก WE BY THE BRAIN คลิกดูได้เลย >>

ดูคลิปเฉลยข้อสอบ PAT1 – PAT2 ปี 58 -59 คลิกที่นี่

ขอให้น้องๆทุกคน โชคดีในการทำข้อสอบ PAT2 นะ พี่ๆ เป็นกำลังใจให้ – พี่ฟาร์ม พี่บิ๊ก พี่ไผ่

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ