แนวข้อสอบ : วิทยาศาสตร์ เตรียมอุดมฯ ตอนชีววิทยา

ข้อสอบ-ชีวะ-เตรียมอุดม
แนวข้อสอบ : วิทยาศาสตร์ เตรียมอุดมฯ ตอนชีววิทยา

ใครอยากเข้าเตรียมอุดมฯ วันนี้ห้ามพลาดครับ เพราะพี่บิ๊กจะมาเจาะลึกและเก็งข้อสอบให้ เท่านั้นยังไม่พอพี่บิ๊กยังมีข้อสอบวิทยาศาสตร์ เตรียมอุดมฯ ตอนชีววิทยา ย้อนหลังมาให้น้อง ๆ ได้ฝึกทำกันถึง 8 ข้อด้วย ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูเลยครับ
ลักษณะข้อสอบวิทยาศาสตร์ เตรียมอุดมฯ ในส่วนของชีววิทยาจะเป็นข้อสอบที่ถามตรง ๆ และมักออกเกินหลักสูตรอยู่เสมอ แต่เนื่องจากเป็นวิชาที่ไม่ต้องคำนวณมากเลยถือว่าง่ายกว่าส่วนอื่น ๆ พอสมควร น้อง ๆ จึงควรทำให้ได้เยอะที่สุดเพื่อช่วยดึงคะแนนในส่วนอื่นด้วยครับ

พี่บิ๊กเก็งให้ เรื่องไหนที่ออกข้อสอบมาก

 • ระบบย่อย
 • ระบบเลือด
 • ระบบหายใจ
 • อวัยวะรับสัมผัส
 • เรื่องดอกกับผล
 • สิ่งแวดล้อม
 • โภชนาการ

เมื่อน้อง ๆ รู้เรื่องที่ออกเยอะในข้อสอบไปแล้ว ก็อย่าลืมนำกลับไปทบทวน และเน้นย้ำกันด้วยนะครับ คราวนี้เรามาดูตัวอย่างข้อสอบวิทยาศาสตร์ เตรียมอุดมฯ ย้อนหลังกันบ้าง เริ่มที่ข้อแรก

ตัวอย่างข้อสอบ วิทยาศาสตร์ เตรียมอุดมฯ ปี 58

1.  สิ่งมีชีวิตชนิดใดมีระบบทางเดินอาหารที่ซับซ้อนน้อยที่สุด

 1. แบคทีเรีย รา
 2. แมงกะพรุน พยาธิใบไม้
 3. ไส้เดือน กบ
 4. ปลา งู
เฉลย

ข้อ  2.

 1. หากมี DDT ปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำ เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นจากการขยายทางชีวภาพ (magnification)
 1. เนื้อปลาที่อยู่ในแหล่งน้ำ มีความเข้มข้นของ DDT สูงกว่าเนื้อของนกที่กินปลานั้น
 2. ผู้บริโภคอันดับสุดท้าย มีความเข้มข้นของ DDT สูงกว่าผู้บริโภคอันดับต้น ๆ
 3. มีการปนเปื้อนของ DDT ในระบบนิเวสอื่น ๆ ที่ใกล้แหล่งน้ำนั้น
 4. สัตว์ที่อยู่ในแหล่งน้ำ และบนบกมีการปนเปื้อน DDT
เฉลย

ข้อ  2.

3.  Endosymbiosis เรื่องการกำเนิดชีวิตมีความเกี่ยวข้องกับออร์แกเนลใด

1.  ไรโบโซม

2.  คลอโรพลาสต์

3.  ไมโครบอดี

4.  ร่างแหโครมาติน

เฉลย

ข้อ  2.

ดูเฉลยข้อสอบวิทยาศาสตร์ เตรียมอุดมฯ ปี58 ตอนชีววิทยาแบบละเอียดได้ที่นี่ คลิกเลย

ตัวอย่างข้อสอบ วิทยาศาสตร์ เตรียมอุดมฯ ปี 59

1. พี่บิ๊กบดยอดผักบุ้งและผักตบชวา 100 g แล้วนำไปแช่เมทิลแอลกอฮอร์ 50 cm3 เป็นเวลา 16 ชั่วโมง แล้วนำมากรองจึงได้สารสกัด 2 ชนิด จากนั้นนำกิ่งหม่อนที่เตรียม สำหรับปลูกแช่ในสารสกัดทั้ง 2 ชนิด ชนิดละ 30 กิ่ง เป็นเวลา 6 ชั่วโมง แล้วนำไปปลูก สังเกตกการแตกตาของกิ่งหม่อน ข้อใดเป็นสมมติฐานของพี่บิ๊ก

 1. สารสกัดจากยอดผักบุ้งและผักตบชวาใช้แทนฮอร์โมนพืชได้
 2. สารสกัดจากยอดพืชน้ำ มีฮอร์โมนออกซินช่วยเร่งการเกิดราก
 3. สารสกัดจากยอดพืชที่ต่างกันจะเร่งการแตกตาได้ต่างกัน
 4. สารสกัดจากยอดพืชที่เหมือนกัน จะทำให้กิ่งหม่อนเจริญเท่ากัน
เฉลย

ข้อ  3.

2.  การตรวจปัสสาวะของคนปกติ มักไม่พบสารใด
ก. น้ำ                       ข. อัลบูมิน                              ค. โซเดียม               ง. กลูโคส
จ. ยูเรีย                    ฉ. แอนติบอดี                         ช. คลอไรด์

1.  ก, ค, จ

2.  ง, ฉ, ช

3.  ก, ข, ง

4.  ข, ง, ฉ

เฉลย

ข้อ  4.

3.  เส้นเลือดใดที่มี O2 สูงสุด และเส้นเลือดใดที่มียูเรียมากที่สุด

 1. เส้นเลือด vein ที่หัวใจห้องบนขวาและเส้นเลือด artery ที่ไต
 2. เส้นเลือด artery ที่หัวใจห้องล่างขวาและเส้นเลือด vein ที่ไต
 3. เส้นเลือด artery ที่หัวใจห้องล่างซ้าย และเส้นเลือด vein ที่ไต
 4. เส้นเลือด vein ที่หัวใจห้องบนซ้ายและเส้นเลือด artery ที่ไต
เฉลย

ข้อ  4.

4. ถ้าจำแนกพืชดอกตามอวัยวะที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์ พืชชนิดใดบ้างที่เป็นชนิดเดียวกับพืชดังรูป

ก. พริก                   ข. มะเขือ                  ค. มะเดื่อ
ง. ตำลึง                   จ.ข้าว                      ฉ.บัว
ช. แตงกวา              ซ. มะยม                 ฌ. ฟักทอง

1.  ก, ข, ซ

2.  ค, ง, จ

3.  ข, ง, ช

4.  ง, ช, ฌ

เฉลย

ข้อ  4.

5.  สายใยอาหารต่อไปนี้ ถ้าขาด B ไป จะเป็นอย่างไร

 1.  G ลดลงจนหมดไป
 2.  D เพิ่มขึ้น
 3.  I  ไม่เปลี่ยนแปลง
 4.  E ลดลง แต่ยังพอมีอยู่
เฉลย

ข้อ  1.

ดูเฉลยข้อสอบวิทยาศาสตร์ เตรียมอุดมฯ ปี59 ตอนชีววิทยาแบบละเอียดได้ที่นี่ คลิกเลย

น้อง ๆ ทำได้กันไหมครับ หากใครสงสัยว่าทำไมจึงตอบแบบนี้ สามารถเข้าไปดูเฉลยแบบละเอียดได้ในลิงก์ที่พี่บิ๊กให้ไว้เลย พี่ได้อธิบายถึงที่มาที่ไปไว้หมดแล้ว ขอให้น้อง ๆ ว่าที่เด็กเตรียมอุดมฯตั้งใจและอดทนนะครับ สู้! ʕᵔᴥᵔʔ

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)

 • ปริญญาเอก : วิทยาศาสตร์ (Biotechnology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทุน คปก.)
 • ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์ (Biotechnology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์ (Microbiology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตผู้ช่วยสอน วิชาจุลชีววิทยาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ผู้เขียนหนังสือเฉลยข้อสอบโควตา มข. โควตา มช. และ โควตา ม.อ.
 • ประสบการณ์การสอน 14 ปี

ติวเข้มแนวข้อสอบ : วิทยาศาสตร์ เตรียมอุดมฯ ในตอนที่สนใจ เลือกเลย 👇

คอร์สติวเข้ม + ตะลุยโจทย์ เข้า รร. เตรียมอุดมศึกษา : คอร์สที่สรุปเนื้อหาทั้งหมดแบบกระชับ เสริมด้วยการตะลุยโจทย์ โดยมีทั้งข้อสอบจริง และแนวข้อสอบความยากระดับเดียวกันมาให้น้องฝึกมือ
นอกจากนี้ยังรวมโจทย์แข่งขันโอลิมปิก และโจทย์แข่งขันสนามสำคัญต่าง ๆ ไว้เพิ่มความพร้อมด้วย สอนโดยทีม WE TUTOR จาก WE BY THE BRAIN กวดวิชาคณิต-วิทย์ อันดับหนึ่งของประเทศ แค่ “พร้อม” ก็มีชัยไปกว่าครึ่ง

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ