ถ้านกจาก กสพท คะแนนวิชาสามัญ ใช้อะไรได้บ้าง ??

ถ้านกจาก กสพท. วิชาสามัญใช้อะไรได้บ้าง

ใครนก ใครพลาด จาก กสพท. เสียใจแล้วเราต้องรีบกลับมาตั้งหลักให้ไว กลับมายืนด้วยใจที่เข้มแข็งอีกครั้งนะคะ คะแนนวิชาสามัญที่เราสอบกันไปก็ไม่ได้เปล่าประโยชน์ เพราะยังมีอีกหลายโครงการที่ใช้คะแนนวิชาสามัญให้น้อง ๆ ได้สมัครกันด้วย
วันนี้พี่วีวี่มีโครงการที่เปิดรับสมัครในคณะที่เกี่ยวข้องกับสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งใช้คะแนนวิชาสามัญเป็นหนึ่งในองค์ประกอบการคัดเลือก มาให้น้อง ๆ ค่ะ ว่าแล้ว เรามาดูกันเลย
 • null
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          โครงการรับตรง (แบบปกติ)

คณะ

วิชาสามัญ

สัตวแพทยศาสตร์
ชีววิทยา

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.admissions.chula.ac.th/

 • null
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

         โครงการคัดเลือกบุคคล โดยใช้ผลคะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

คณะ

วิชาสามัญ

เภสัชศาสตร์ หาดใหญ่
 • สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
ภาษาไทย                     สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ                คณิตศาสตร์ 1
ฟิสิกส์                            เคมี
ชีววิทยา

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.entrance.psu.ac.th

 • null
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

       ประเภทโควตาทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2560

คณะ

วิชาสามัญ

เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ภาษาไทย                     สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ               คณิตศาสตร์ 1
ฟิสิกส์                           เคมี
ชีววิทยา
พยาบาลศาสตร์
ภาษาไทย                     สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ               คณิตศาสตร์ 1
ฟิสิกส์                           เคมี
ชีววิทยา
เภสัชศาสตร์
ภาษาไทย                     สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ               คณิตศาสตร์ 1
ฟิสิกส์                           เคมี
ชีววิทยา
สาธารณสุขศาสตร์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ภาษาไทย                     สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ               คณิตศาสตร์ 1
ฟิสิกส์                           เคมี
ชีววิทยา

รายละเอียดเพิ่มเติม https://admissions.kku.ac.th/

 • null
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          โครงการรับตรงของคณะ

คณะ

วิชาสามัญ

เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค
ภาษาไทย                     สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ               คณิตศาสตร์ 1
ฟิสิกส์                           เคมี
ชีววิทยา

          โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน

                  โครงการที่ 1 โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

คณะ

วิชาสามัญ

คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากิจกรรมบำบัด
ภาษาไทย                      ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ 1               ชีววิทยา
คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค
ภาษาไทย                     สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ                คณิตศาสตร์ 1
ฟิสิกส์                            เคมี
ชีววิทยา

                  โครงการที่ 2 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนฯ (วมว.)

คณะ

วิชาสามัญ

คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค
ภาษาไทย                     สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ               คณิตศาสตร์ 1
ฟิสิกส์                           เคมี
ชีววิทยา

                  โครงการที่ 3 โครงการเด็กดีมีที่เรียน

คณะ

วิชาสามัญ

คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ภาษาอังกฤษ                เคมี
ชีววิทยา
คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากิจกรรมบาบัด
ภาษาไทย                     ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ 1              ชีววิทยา
คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค
ภาษาไทย                    สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ               คณิตศาสตร์ 1
ฟิสิกส์                           เคมี
ชีววิทยา
คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบาบัด
ภาษาไทย                    สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ               คณิตศาสตร์ 1
ฟิสิกส์                           เคมี
ชีววิทยา

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www3.reg.cmu.ac.th/ugradapply/
นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของบางคณะและสาขาเท่านั้นนะคะ น้อง ๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดของคณะอื่น ๆ เพิ่มเติมได้จากลิงก์ที่พี่วีวี่ให้ไว้เลยจ้า แล้วอย่าลืมอ่านรายละเอียดของกำหนดการในแต่ละโครงการให้ดีนะคะ
สู้ สู้ ค่ะ น้อง ๆ ทุกคน ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ