อยากเข้า ม.4 “โครงการ วมว.” ปี 61 ต้องรีบ!

อยากเข้า ม.4 “โครงการ วมว.” ปี 61  ต้องรีบ!

น้อง ๆ คนไหนที่สนใจเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องไม่พลาด เพราะวันนี้พี่วีวี่มีโครงการดี ๆ มาฝากกัน นั่นคือ การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2561 ของโครงการ วมว. หรือ“โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย”  อย่ารอช้า เรามาดูกันเลย

รับสมัคร : 1-31 ส.ค. 2560
ตรวจสอบคุณสมบัติ + พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ : 15 ก.ย. 2560
วันสอบคัดเลือกรอบแรก : 19 พ.ย. 2560
ประกาศผลรอบแรก : 22 ธ.ค. 2560
วันสอบคัดเลือกรอบสอง : 6 – 7 ม.ค. 2561
ประกาศผลการสอบคัดเลือก 9 ก.พ. 2561

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1.  กำลังเรียน ม.3 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2560
  2.  มีผลการเรียน ดังนี้

คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา ในชั้น ม.1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00

คะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิทย์ ในชั้น ม.1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00

คะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระคณิต ในชั้น ม.1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00

  1.  มีสัญชาติไทย (มีเลขประจำตัวประชาชน)
  2.  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการพักในหอพัก
  3.  สามารถพักอยู่ในโรงเรียนหรือสถานที่ที่โรงเรียนจัดไว้ให้ในลักษณะโรงเรียนประจำได้ และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนในปัจจุบัน หรือที่มีการกำหนดในอนาคต

สิทธิการเลือกโรงเรียน
รูปแบบที่ 1
ต้องการเข้าเรียนเฉพาะในโครงการ วมว. สามารถเลือก รร. ได้ไม่เกิน 2 แห่ง (เลือก 1 หรือ 2 แห่ง ก็ได้)  เรียงลำดับตามความต้องการที่จะเข้าเรียน โดยนักเรียนจะมีสิทธิผ่านการคัดเลือกรอบแรก และเข้าสอบรอบสองของ รร.ในโครงการ วมว. ได้เพียง 1 แห่ง ตามลำดับที่เลือกเท่านั้น
หรือ
รูปแบบที่ 2
ต้องการเข้าเรียนในโครงการ วมว. และรร.มหิดลวิทยานุสรณ์ โดยสามารถเลือก รร. ในโครงการ วมว. ได้ไม่เกิน 2 แห่ง (เลือก 1 หรือ 2 แห่ง ก็ได้) เรียงลำดับตามความต้องการที่จะเข้าเรียน
นักเรียนจะมีสิทธิผ่านการคัดเลือกรอบแรก และเข้าสอบคัดเลือกรอบสองของ รร. ในโครงการ วมว. ได้เพียง 1 แห่ง ตามลำดับที่เลือก และรร. มหิดลวิทยานุสรณ์

* หมายเหตุ

– กรณีเลือก รร.โครงการ วมว. มากกว่า 1 แห่ง จะพิจารณาจากคะแนนสอบที่ได้ และลำดับโรงเรียนที่นักเรียนเลือกจนครบทุก รร.ที่เลือก

– กรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนในการสอบคัดเลือกรอบแรกเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้สอบมีสิทธิในการสอบคัดเลือกรอบสองของโรงเรียนนั้น ๆ จากลำดับการเลือก รร.ในโครงการ วมว.

– กรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนในการสอบคัดเลือกรอบสองเท่ากัน ให้ผู้สอบที่เลือกสมัคร รูปแบบที่ 1 ได้สิทธิในการเข้าเรียนโครงการ วมว. ก่อน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

น้อง ๆ ม.3 คนไหนที่สนใจต้องรีบหน่อยนะคะ เพราตอนนี้โครงการเปิดรับสมัครแล้ว และอย่าลืมศึกษารายละเอียดให้ดี เตรียมตัวไว้ให้พร้อมสำหรับการสอบโครงการ วมว. กันค่ะ

อ้างอิง    scius.most.go.th

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ