คอร์สสอบเข้า ม.1-Junior 1-เนื้อหาปูพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์ (เหมาะสำหรับน้อง ป.5)

รหัสคอร์ส: CON94P61

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

30:00 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงเรียน + 20%

36:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนได้ 2 ระบบ

คอร์สสอบเข้า ม.1-Junior 1-เนื้อหาปูพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์ (เหมาะสำหรับน้อง ป.5) (CON94P61)

เนื้อหาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ระดับประถม เตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.1 ปูเนื้อหาพื้นฐานพร้อมทั้งปรับความรู้ให้ครอบคลุมทุกบทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมปลาย เพื่อเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนชั้นนำ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในทุกสนามสอบสำคัญ ๆ ระดับประเทศ

คอร์สเรียนนี้เหมาะกับนักเรียน ชั้น ป.5 เทอม 1 เป็นต้นไป

– เนื้อหาวิทยาศาสตร์เข้มข้น ครบถ้วน แม่นยำ เข้าใจง่าย และมีข้อสอบท้ายบทเรียน เพื่อเป็นการวัดระดับความรู้หลังจบคอร์ส

– มีเทคนิคเคล็ดลับเป็นลำดับขั้นตอน และมีวิธีคิดที่จะช่วยให้เด็ก ๆ จดจำและนำไปใช้ได้จริงอย่างง่าย ๆ

– นักเรียนสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้จากคอร์สเรียนครูบิ๊กไปปรับใช้ให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นจริงได้

– สไตล์การสอนของครูบิ๊ก สอนสนุกสนาน ไม่เครียด ไม่น่าเบื่อ พร้อมความรู้และรอยยิ้มให้กับนักเรียนที่เรียนคอร์สนี้

เนื้อหาภายในคอร์สเรียน

– ระบบร่างกาย

– การดำรงชีวิตของสัตว์

– สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

– สารเคมีในชีวิตประจำวัน

– พลังงานไฟฟ้า

– ปรากฎการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ

คอร์สสอบเข้า ม.1-Junior 1-เนื้อหาปูพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์ (เหมาะสำหรับน้อง ป.5)

รหัสคอร์ส: CON94P61

4,000 บาท

ผู้สอน

ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช (ครูบิ๊ก)
ประวัติผู้สอน

ประวัติผลงาน ประสบการณ์สอน

  • อดีตอาจารย์ประจำ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กว่า 10 ปี
  • ติวเตอร์ A.BIG CENTER กว่า 10 ปี
  • อาจารย์พิเศษรับเชิญ โรงเรียนสวนกุหลาบฯ, สามเสนฯ, อัสสัมชัญ, ฯลฯ

ประวัติการศึกษา

  • Ph.D. เคมีอินทรีย์, University of Pittsburgh, ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • วท.บ.วิทยาศาสตร์ (เคมี), เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Top