คอร์สสอบเข้า ม.1-Junior 3-เนื้อหาเกินหลักสูตร, วิเคราะห์โจทย์ชั้นสูง 500 ข้อ

รหัสคอร์ส: con94p63

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

30:00 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงเรียน + 20%

36:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนได้ 2 ระบบ

คอร์สสอบเข้า ม.1-Junior 3-เนื้อหาเกินหลักสูตร , วิเคราะห์โจทย์ชั้นสูง 500 ข้อ (CON94P63)

เนื้อหาเกินหลักสูตร, วิเคราะห์โจทย์ขั้นสูง 500 ข้อ เพิ่มเติมความรู้ เพื่อใช้ในการสอบเข้าห้องเรียนโครงการพิเศษ ที่เน้นความรู้ที่เกินหลักสูตรขึ้นไปโดยมีการสอนข้อสอบเก่าโครงการกิฟต์ของหลาย ๆ โรงเรียนรัฐบาลชั้นนำ พร้อมจำลองการสอบ 1 ครั้ง โดยมี มีการฝึกทำโจทย์ทั้งแบบง่าย แบบกลาง แบบยาก และโจทย์ห้องพิเศษ พร้อมเฉลยครบทุกข้อ รวมแล้วมากกว่า 500 ข้อ

คอร์สเรียนนี้เหมาะกับนักเรียน ชั้น ป.6 เทอม 1 เป็นต้นไป หรือนักเรียนที่เก็บเนื้อหาคอร์สเรียนของ คอร์ส Junior1 และ 2 มาแล้ว

เนื้อหาภายในคอร์สเรียน

– ทบทวนความรู้วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติมความรู้ (เชิงลึก)

– วิเคราะห์โจทย์และเนื้อหาวิทยาศาสตร์ (เชิงลึก)

– ฝึกตะลุยโจทย์ (เชิงลึก) 500 ข้อ

คอร์สสอบเข้า ม.1-Junior 3-เนื้อหาเกินหลักสูตร, วิเคราะห์โจทย์ชั้นสูง 500 ข้อ

รหัสคอร์ส: con94p63

4,000 บาท

ผู้สอน

ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช (ครูบิ๊ก)
ประวัติผู้สอน

ประวัติผลงาน ประสบการณ์สอน

  • อดีตอาจารย์ประจำ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กว่า 10 ปี
  • ติวเตอร์ A.BIG CENTER กว่า 10 ปี
  • อาจารย์พิเศษรับเชิญ โรงเรียนสวนกุหลาบฯ, สามเสนฯ, อัสสัมชัญ, ฯลฯ

ประวัติการศึกษา

  • Ph.D. เคมีอินทรีย์, University of Pittsburgh, ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • วท.บ.วิทยาศาสตร์ (เคมี), เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Top