คอร์สปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ก่อนขึ้น ม.4

รหัสคอร์ส: FON94A41

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

2:30

อายุคอร์สเรียน

15 วัน

ชั่วโมงเรียน + 20%

3:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนได้ 2 ระบบ

คอร์สปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ก่อนขึ้น ม.4 (FON94A41)

เรื่องจำนวนจริงและพหุนาม

  • สามารถดาวน์โหลดไฟล์หนังสือเรียนได้ผ่านทาง App WE PLUS
คอร์สปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ก่อนขึ้น ม.4

รหัสคอร์ส: FON94A41

500 บาท

ผู้สอน

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

  • ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประสบการณ์การสอนกว่า 24 ปี
Top