จำนวนเต็ม

รหัสคอร์ส: MON94111_1

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

7:30 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงเรียน + 20%

9:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนได้ 2 ระบบ

จำนวนเต็ม (MON94111_1) 

วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทจำนวนเต็ม สอนโดย อ.พี่เอ๋

เนื้อหาตรง!! ตามหลักสูตร

คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาบทจำนวนเต็ม ตั้งแต่พื้นฐานไปถึงระดับยาก พร้อมพาน้อง ม.ต้น ฝึกทำโจทย์ภายในคอร์ส ด้วยการสอนที่เข้มข้น พร้อมคิดค้นวิธีลัดที่แม่นยำ ช่วยลดเวลาการทำโจทย์ให้น้อง ๆ ได้จริง ให้น้องพร้อมคว้าเกรด 4 วิชาคณิตศาสตร์มาครอง

จำนวนเต็ม

รหัสคอร์ส: MON94111_1

800 บาท

ผู้สอน

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

  • ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประสบการณ์การสอนกว่า 24 ปี
Top