ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง

รหัสคอร์ส: MON94115

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

9:10 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงเรียน + 20%

11:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนได้ 2 ระบบ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง (MON94115)  

วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง สอนโดย อ.พี่เอ๋

เนื้อหาตรง!! ตามหลักสูตร

คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาบทความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ตั้งแต่พื้นฐานไปถึงระดับยาก พร้อมพาน้อง ม.ต้น ฝึกทำโจทย์ภายในคอร์ส ด้วยการสอนที่เข้มข้น พร้อมคิดค้นวิธีลัดที่แม่นยำ ช่วยลดเวลาการทำโจทย์ให้น้อง ๆ ได้จริง ให้น้องพร้อมคว้าเกรด 4 วิชาคณิตศาสตร์มาครอง

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง

รหัสคอร์ส: MON94115

900 บาท

ผู้สอน

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

  • ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประสบการณ์การสอนกว่า 24 ปี
Top