สมบัติของเลขยกกำลัง (ม.2)

รหัสคอร์ส: MON94118

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

6:15 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงเรียน + 20%

7:30 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนได้ 2 ระบบ

สมบัติของเลขยกกำลัง (ม.2) (MON94118)  

วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น สมบัติของเลขยกกำลัง (ม.2) สอนโดย อ.พี่กอล์ฟ

เนื้อหาตรง!! ตามหลักสูตร

คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาบทสมบัติของเลขยกกำลัง (ม.2) ต่อยอดมาจาก ม.1 พร้อมพาน้อง ๆ ไปฝึกทำโจทย์ภายในคอร์ส ด้วยการสอนที่เข้มข้น พร้อมคิดค้นวิธีลัดที่แม่นยำ ช่วยลดเวลาการทำโจทย์ให้น้อง ๆ ได้จริง ให้น้องพร้อมคว้าเกรด 4 วิชาคณิตศาสตร์มาครอง

สมบัติของเลขยกกำลัง (ม.2)

รหัสคอร์ส: MON94118

700 บาท

ผู้สอน

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

  • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยม
  • ประสบการณ์การสอนกว่า 24 ปี
Top