เลขยกกำลัง (ม.2) สมบัติของเลขยกกำลัง

รหัสคอร์ส: mon94118

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

06:15 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงเรียน + 20%

07:30 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนได้ 2 ระบบ

เลขยกกำลัง (ม.2) สมบัติของเลขยกกำลัง (MON94118)  

วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทเลขยกกำลัง (ม.2) เรื่องสมบัติของเลขยกกำลัง สอนโดย อ.พี่กอล์ฟ

เนื้อหาตรง!! ตามหลักสูตร

คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาบทเลขยกกำลัง ม.2 ต่อยอดมาจาก ม.1 พร้อมพาน้อง ๆ ไปฝึกทำโจทย์ภายในคอร์ส ด้วยการสอนที่เข้มข้นพร้อมคิดค้นวิธีลัด ที่แม่นยำ ช่วยลดเวลาการทำโจทย์ให้น้อง ๆ ได้จริง ให้น้องพร้อมคว้าเกรด 4 วิชาคณิตศาสตร์มาครอง

เลขยกกำลัง (ม.2) สมบัติของเลขยกกำลัง

รหัสคอร์ส: mon94118

700 บาท

ผู้สอน

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

  • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยม
  • ประสบการณ์การสอน 19 ปี
Top