กราฟเส้นตรง

รหัสคอร์ส: MON94121

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

4:30 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงเรียน + 20%

5:30 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนได้ 2 ระบบ

กราฟเส้นตรง (MON94121)  

วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทกราฟเส้นตรง สอนโดย อ.พี่ภูมิ

เนื้อหาตรง!! ตามหลักสูตร

คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาบทกราฟเส้นตรง ตั้งแต่พื้นฐานไปถึงระดับยาก พร้อมพาน้อง ม.ต้น ฝึกทำโจทย์ภายในคอร์ส ด้วยการสอนที่เข้มข้น พร้อมเทคนิคที่ใช้ได้จริง ช่วยลดเวลาการทำโจทย์ให้น้อง ๆ ได้จริง ให้น้องพร้อมคว้าเกรด 4 วิชาคณิตศาสตร์มาครอง

กราฟเส้นตรง

รหัสคอร์ส: MON94121

500 บาท

ผู้สอน

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

  • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ในโครงการรับตรง 5 แห่ง (จุฬาฯ, มหิดล (โยธา), ลาดกระบัง (ไฟฟ้า), เกษตร (การบิน), ม.อ. (โครงการพิเศษ)
  • มีความเชี่ยวชาญในการสอนโจทย์คณิตศาสตร์ระดับยากที่คัดสรรจากสนามสอบชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
Top