การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

รหัสคอร์ส: MON94129_1

Review & Success

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

7:30 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

9:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง (MON94129_1)  

วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง สอนโดย อ.พี่ช้าง

เนื้อหาตรง!! ตามหลักสูตร

คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาบทการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ตั้งแต่พื้นฐานไปถึงระดับยาก พร้อมพาน้อง ม.ต้น ฝึกทำโจทย์ภายในคอร์ส ด้วยการสอนที่เข้มข้น พร้อมคิดค้นวิธีลัดที่แม่นยำ ช่วยลดเวลาการทำโจทย์ให้น้อง ๆ ได้จริง ให้น้องพร้อมคว้าเกรด 4 วิชาคณิตศาสตร์มาครอง

สารบัญเนื้อหา

การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

  • วิธีแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สมบัติการแจกแจง

  • วิธีแยกตัวประกอบของพหุนามในรูป ax2+bx+c เมื่อ a = 1

  • วิธีแยกตัวประกอบของพหุนามในรูป ax2+bx+c เมื่อ a ไม่เท่ากับ 1

  • วิธีแยกตัวประกอบของพหนามในรูป กำลังสองสมบูรณ์

  • วิธีแยกตัวประกอบของพหนามในรูป ผลต่างของกำลังสอง

หนังสือเรียน

การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

รหัสคอร์ส: MON94129_1

800 บาท

ผู้สอน

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

  • ผู้ก่อตั้ง เดอะเบรน และ WE BY THE BRAIN ที่มีนักเรียนมากกว่า 2 ล้านคน
  • ผู้นำทีมคณิตศาสตร์ของ WE BY THE BRAIN
  • ต้นตำรับ “Fantastic Trick”
  • ประสบการณ์การสอนกว่า 38 ปี
  • ติวเตอร์รับเชิญในโครงการระดับประเทศและโรงเรียนชั้นนำ
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ