ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

รหัสคอร์ส: MON94139

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

4:00 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงเรียน + 20%

5:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนได้ 2 ระบบ

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส (MON94139) 

วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บททฤษฎีบทพีทาโกรัส สอนโดย อ.พี่เอ๋

เนื้อหาตรง!! ตามหลักสูตร

คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาบททฤษฎีบทพีทาโกรัส ตั้งแต่พื้นฐานไปถึงระดับยาก พร้อมพาน้องม.ต้น ฝึกทำโจทย์ภายในคอร์ส ด้วยการสอนที่เข้มข้น พร้อมคิดค้นวิธีลัดที่แม่นยำ ช่วยลดเวลาการทำโจทย์ให้น้อง ๆ ได้จริง ให้น้องพร้อมคว้าเกรด 4 วิชาคณิตศาสตร์มาครอง

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

รหัสคอร์ส: MON94139

400 บาท

ผู้สอน

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

  • ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประสบการณ์การสอนกว่า 24 ปี
Top