พื้นที่ผิวและปริมาตร (2) (พีระมิด, กรวย และทรงกลม)

รหัสคอร์ส: mon94147

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

06:30 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงเรียน + 20%

08:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนได้ 2 ระบบ

พื้นที่ผิวและปริมาตร (2) (พีระมิด, กรวย และทรงกลม) (MON94147)  

วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทพื้นที่ผิวและปริมาตร (2) เรื่องพีระมิด, กรวย และทรงกลม สอนโดย อ.พี่กอล์ฟ

เนื้อหาตรง ตามหลักสูตร

คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาบทพื้นที่ผิวและปริมาตร (2) เรื่องพีระมิด, กรวย และทรงกลม ตั้งแต่พื้นฐานไปถึงระดับยาก พร้อมพาน้องม.ต้น ฝึกทำโจทย์ภายในคอร์ส ด้วยการสอนที่เข้มข้นพร้อมคิดค้นวิธีลัด ที่แม่นยำ ช่วยลดเวลาการทำโจทย์ให้น้อง ๆ ได้จริง ให้น้องพร้อมคว้าเกรด 4 วิชาคณิตศาสตร์มาครอง

พื้นที่ผิวและปริมาตร (2) (พีระมิด, กรวย และทรงกลม)

รหัสคอร์ส: mon94147

700 บาท

ผู้สอน

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

  • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยม
  • ประสบการณ์การสอน 19 ปี
Top