สถิติ (1)

รหัสคอร์ส: MON94149_1

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

4:15 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

5:30 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

สถิติ (1) (MON94149_1)

วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทสถิติ (1) สอนโดย อ.พี่เอ๋

เนื้อหาตรง!! ตามหลักสูตร

คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาบทสถิติ (1) ตั้งแต่พื้นฐานไปถึงระดับยาก พร้อมพาน้อง ม.ต้น ฝึกทำโจทย์ภายในคอร์ส ด้วยการสอนที่เข้มข้น พร้อมคิดค้นวิธีลัดที่แม่นยำ ช่วยลดเวลาการทำโจทย์ให้น้อง ๆ ได้จริง ให้น้องพร้อมคว้าเกรด 4 วิชาคณิตศาสตร์มาครอง

โดยเนื้อหาในคอร์สนี้ จะประกอบด้วย

  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ
  • คำถามทางสถิติ
  • การเก็บรวบรวมข้อมูล
  • การนำเสนอข้อมูล
  • แผนภูมิรูปวงกลม
สถิติ (1)

รหัสคอร์ส: MON94149_1

500 บาท

ผู้สอน

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

  • ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประสบการณ์การสอนกว่า 24 ปี
Top