สถิติ (2)

รหัสคอร์ส: MON94151_1

Review & Success

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

12:30 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

15:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

สถิติ (2) (MON94151_1) 

วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทสถิติ (2) สอนโดย อ.พี่เอ๋

เนื้อหาตรง!! ตามหลักสูตร

คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาบทสถิติ (2) ตั้งแต่พื้นฐานไปถึงระดับยาก พร้อมพาน้อง ม.ต้น ฝึกทำโจทย์ภายในคอร์ส ด้วยการสอนที่เข้มข้น พร้อมคิดค้นวิธีลัดที่แม่นยำ ช่วยลดเวลาการทำโจทย์ให้น้อง ๆ ได้จริง ให้น้องพร้อมคว้าเกรด 4 วิชาคณิตศาสตร์มาครอง

โดยเนื้อหาในคอร์สนี้ จะประกอบด้วย

 • การแจกแจงความถี่
 • แผนภาพต้นใบ
 • ฮีสโทแกรม
 • การหาค่ากลางของข้อมูล และการกระจายของข้อมูล

สารบัญเนื้อหา

สถิติ (2)

 • การนำเสนอข้อมูล

 • แผนภาพจุด

 • การแจกแจงความถี่เป็นอัตรภาคชั้น

 • แผนภาพต้นใบ

 • ตารางแจกแจงความถี่

 • ค่ากลางของข้อมูล

 • สมบัติต่าง ๆ ของค่ากลาง

 • ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต (G. M) และค่าเฉลี่ยฮาร์มอนิก (H.M.)

 • การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตจากตารางแจกแจงความถี่

 • การหาค่ามัธยฐานและฐานนิยมจากตารางแจกแจงความถี่

 • การกระจายของข้อมูล

 • เส้นโค้งปกติ

หนังสือเรียน

สถิติ (2)

รหัสคอร์ส: MON94151_1

1,300 บาท

ผู้สอน

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประสบการณ์การสอนกว่า 24 ปี
 • ติวเตอร์รับเชิญในโครงการระดับประเทศและโรงเรียนชั้นนำ
 • สอนเห็นภาพ เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง เรียนแล้วมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ