สถิติ (3)

รหัสคอร์ส: MON94152

Review & Success

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

6:00 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

7:30 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

สถิติ (3) (MON94152)  

วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทสถิติ (3) สอนโดย อ.พี่เอ๋

เนื้อหาตรง!! ตามหลักสูตร

คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาบทสถิติ (3) ตั้งแต่พื้นฐานไปถึงระดับยาก พร้อมพาน้อง ม.ต้น ฝึกทำโจทย์ภายในคอร์ส ด้วยการสอนที่เข้มข้น พร้อมคิดค้นวิธีลัดที่แม่นยำ ช่วยลดเวลาการทำโจทย์ให้น้อง ๆ ได้จริง ให้น้องพร้อมคว้าเกรด 4 วิชาคณิตศาสตร์มาครอง

โดยเนื้อหาในคอร์สนี้ จะประกอบด้วย

 • ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
 • แผนภาพกล่อง
 • การแปลความหมายผลลัพธ์ และการนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริง

สารบัญเนื้อหา

สถิติ (3)

 • ทบทวนเรื่องการแจกแจงความถี่โดยใช้กราฟ

 • รูปแบบของเส้นโค้งความถี่

 • การวัดตำแหน่งข้อมูล

 • แผนภาพกล่อง (Bow - Plot OR Box - and - Whisker Plot)

 • พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ

 • เพิ่มเติม : ค่ามาตรฐาน (Z-score or Standard score)

 • สมบัติของค่ามาตรฐานที่ควรรู้ใน ม.ต้น

 • ค่ามาตรฐานกับพื้นฐานที่ใต้เส้นโค้งของความถี่

หนังสือเรียน

สถิติ (3)

รหัสคอร์ส: MON94152

600 บาท

ผู้สอน

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประสบการณ์การสอนกว่า 24 ปี
 • ติวเตอร์รับเชิญในโครงการระดับประเทศและโรงเรียนชั้นนำ
 • สอนเห็นภาพ เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง เรียนแล้วมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ