สถิติ (3)

รหัสคอร์ส: mon94152

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

06:00 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงเรียน + 20%

07:30 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนได้ 2 ระบบ

สถิติ (3) (MON94152)  

วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทสถิติ (3) สอนโดย อ.พี่เอ๋

เนื้อหาตรง!! ตามหลักสูตร

คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาบทสถิติ (3) ตั้งแต่พื้นฐานไปถึงระดับยาก พร้อมพาน้องม.ต้น ฝึกทำโจทย์ภายในคอร์ส ด้วยการสอนที่เข้มข้นพร้อมคิดค้นวิธีลัด ที่แม่นยำ ช่วยลดเวลาการทำโจทย์ให้น้อง ๆ ได้จริง ให้น้องพร้อมคว้าเกรด 4 วิชาคณิตศาสตร์มาครอง

โดยเนื้อหาในคอร์สนี้ จะประกอบด้วย

  • ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
  • แผนภาพกล่อง
  • การแปลความหมายผลลัพธ์ และการนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริง
สถิติ (3)

รหัสคอร์ส: mon94152

600 บาท

ผู้สอน

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

  • ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประสบการณ์การสอน 19 ปี
Top