คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 รวมทุกบท  

รหัสคอร์ส: MON94H41_3

Review & Success

น้องซูชิ

สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

สอนสนุก เข้าใจง่าย มีเทคนิคช่วยจำ พี่ๆ คอยเน้นจุดสำคัญที่ออกสอบบ่อย ชอบมากครับ

GPA 4.00
ที่ 1 ระดับชั้น

น้องปอมปอม

วิทยานุกูลนารี

ขอบคุณพี่ๆ ทุกคนมากค่ะได้เทคนิคจากพี่ๆ ทำให้เวลาทำโจทย์หนูมั่นใจขึ้นมากๆ คะแนนก็ดีขึ้นด้วยค่ะ

GPA 4.00
ที่ 1 ระดับชั้น

น้องใบเตย

วิทยานุกูลนารี

จากคนที่ไม่ค่อยชอบคณิต จนตอนนี้ได้คะแนนสอบดีขึ้นและเก่งขึ้นเยอะมากๆ ขอบคุณ WE มากค่ะ

GPA 4.00
ที่ 1 ระดับชั้น

น้องฉงฉง

สามัคคีวิทยาคม

คณิตศาสตร์ของ WE ดีมากเลยค่ะ พี่ๆ สอนเข้าใจ มีทริกทำโจทย์มากมาย สอนละเอียด มีประสิทธิภาพค่ะ

GPA 4.00
ที่ 1 ระดับชั้น

น้องนาตาลี

สตรีวิทยา 2

เรียนสนุก ไม่เบื่อเลยค่ะ สอนละเอียด เข้าใจง่าย เนื้อหาครอบคลุม หนูทำข้อสอบได้เร็วขึ้นด้วยค่ะ

GPA 4.00
ที่ 1 ระดับชั้น

น้องโมบาย

อุดรพิทยานุกูล

เรียนไปขำไป สนุกมากค่ะ สามารถนำสูตรลัดที่พี่ๆ สอนไปใช้ได้จริง และทำให้เรียนเข้าใจมากขึ้น

GPA 4.00
ที่ 1 ระดับชั้น

น้องเส้นไหม

มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

เรียนกับ WE แล้วได้เทคนิคการทำข้อสอบเยอะมากเลยค่ะ

GPA 4.00

น้องกอญ่า

สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

คอร์สที่เรียนทำให้หนูเข้าใจเนื้อหาเพิ่มขึ้นค่ะทำให้สอบได้คะแนนท้อปห้องด้วยค่ะ

คณิตศาสตร์ 4.00

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

52:30 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

63:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 รวมทุกบท (MON94H41_3)

NEW VERSION! อัปเดตไฟล์เรียนใหม่

คอร์สนี้เหมาะสำหรับน้อง ม.3 ที่กำลังจะขึ้น ม.4 ที่ต้องการเตรียมตัวล่วงหน้า หรือน้อง ม.4 ที่ต้องการเรียนควบคู่ไปกับที่โรงเรียนเพื่อคว้าเกรด 4 ในวิชาคณิตศาสตร์ และเป็นพื้นฐานสำคัญในการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์1 A-Level ในระบบ TCAS

เนื้อหาที่เรียนในคอร์สตรงตามหลักสูตรของ สสวท. ประกอบด้วย
1. เซต
2. ตรรกศาสตร์
3. ระบบจำนวนจริง

ในคอร์สนี้พี่ ๆ ติวเตอร์จะปูพื้นฐานให้อย่างละเอียด พาน้อง ๆ ฝึกทำโจทย์อย่างเข้มข้นเป็นขั้นตอน ไล่ระดับตั้งแต่ง่าย ปานกลาง ไปจนถึงระดับยาก ที่เป็นข้อสอบแข่งขันจากสนามสอบต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ สอนให้น้อง ๆ สามารถทำข้อสอบในโรงเรียนได้ทั้งข้อสอบแบบอัตนัย แสดงวิธีทำเป็นขั้นตอน และเสริมด้วยเทคนิคลัดที่จะช่วยให้น้อง ๆ สามารถทำข้อสอบปรนัยได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และมีการอัปเดตข้อสอบสอบเข้ามหาวิทยาลัย (คณิตศาสตร์ประยุกต์1 A-Level) จนถึงปีล่าสุด

 • ตำราเรียนสีสันสวยงามจำนวน 3 เล่ม
 • การ์ดสูตรแต่ละบทที่สามารถพกพาไปทบทวนได้ทุกที่
 • WE GET นวัตกรรมการสรุปสูตรที่พี่ติวเตอร์และน้อง ๆ จะสรุปสูตรและหัวใจของแต่ละบทเรียนไปพร้อม ๆ กัน เพื่อเน้นย้ำให้เกิดความเข้าใจและจดจำได้ดียิ่งขึ้น
 • ADDITIONAL PROBLEMS อัปเดตข้อสอบใหม่ในสนามสอบสำคัญ ๆ เช่น คณิตศาสตร์ประยุกต์1 (A-Level) ทำให้น้องไม่พลาดโจทย์ระดับประเทศที่ใช้เป็นเกณฑ์คัดเลือกเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
 • Assignment แบบฝึกหัดเพิ่มเติมให้น้อง ๆ ได้ฝึกทำพร้อมเฉลยวิธีทำอย่างละเอียดทุกข้อ
 • ถามโจทย์หรือปัญหาต่าง ๆ กับพี่ ๆ ติวเตอร์ได้โดยตรงผ่านแอพ WE PLUS ONLINE
 • ติวสอบ MIDTERM และ FINAL เพื่อเสริมความมั่นใจก่อนสอบในแต่ละบท

 

WE GET

เพิ่มสรุปและทบทวนประเด็นหลักเนื้อหาสำคัญทั้งหมด

ติวฟรี

มิดเทอม-ไฟนอล

การ์ดสูตร

ตัวช่วยสรุปสูตร พกพาสะดวก

ตอบคำถาม โดยพี่ติวเตอร์

ภายใน 24 ชั่วโมง

สารบัญเนื้อหา

เซต

 • ความหมายของเซต

 • ข้อตกลงเกี่ยวกับสัญลักษณ์

 • วิธีเขียนเซต

 • การสังเกตการเป็นสมาชิกของเซต

 • ข้อตกลงเกียวกับจำนวนสมาชิกในเซต

 • เซตที่เท่ากัน

 • เซตที่เทียบเท่ากัน

 • ชนิดของเซต

 • สับเซต

 • เพาเวอร์เซต

 • เรื่อง ปีก ขา และ P

 • เอกภพสัมพัทธ์

 • แผนภาพของเวนน์-ออยเลอร์

 • การดำเนินการของเซต

 • สมบัติเพิ่มเติมของเพาเวอร์เซต

 • พีชคณิตของเซต

 • การให้เหตุผลแบบอุปนัย

 • การให้เหตุผลแบบนิรนัย

ตรรกศาสตร์

 • ประพจน์ (Propositions or Statements)

 • สัญลักษณ์แทนประพจน์

 • ตัวเชื่อมประพจน์ (Connectives)

 • ตารางความจริง (Truth Table)

 • รูปแบบประพจน์ที่สมมูลกัน

 • ประพจน์ที่ควรจำให้ได้

 • สัจนิรันดร์ (Tautology)

 • การอ้างเหตุผล

 • การตรวจสอบความสมเหตุผล

 • ประโยคเปิด และตัวบ่งปริมาณ

 • นิเสธของประพจน์ที่มีตัวบ่งปริมาณ

ระบบจำนวนจริง

 • สมบัติของระบบจำนวนจริง

 • การแก้สมการตัวแปรเดียว

 • ช่วงและการแก้อสมการตัวแปรเดียว

 • ค่าสัมบูรณ์

 • การแก้สมการค่าสัมบูรณ์

 • การแก้อสมการค่าสัมบูรณ์

 • หลักการยกกำลังสองเพื่อแก้สมการและอสมการที่ติดรูท

หนังสือเรียน

คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 รวมทุกบท  

รหัสคอร์ส: MON94H41_3

3,900 บาท

ผู้สอน

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประสบการณ์การสอนกว่า 24 ปี
 • ติวเตอร์รับเชิญในโครงการระดับประเทศและโรงเรียนชั้นนำ
 • สอนเห็นภาพ เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง เรียนแล้วมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยม
 • ประสบการณ์การสอนกว่า 24 ปี
 • ติวเตอร์รับเชิญในโครงการระดับประเทศและโรงเรียนชั้นนำ
 • ติวเตอร์ใจดี เฟรนด์ลี่ เข้าถึงง่าย อธิบายสิ่งที่เข้าใจยากด้วยภาษาง่าย ๆ โจทย์ยากแค่ไหนก็ไม่กลัว

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ในโครงการรับตรง 5 แห่ง (จุฬาฯ, มหิดล (โยธา), ลาดกระบัง (ไฟฟ้า), เกษตร (การบิน), ม.อ. (โครงการพิเศษ)
 • มีความเชี่ยวชาญในการสอนโจทย์คณิตศาสตร์ระดับยากที่คัดสรรจากสนามสอบชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
 • ติวเตอร์รับเชิญในโครงการระดับประเทศและโรงเรียนชั้นนำ
 • สอนให้เข้าใจตั้งแต่พื้นฐาน ไม่ใช่แค่การท่องจำ เปลี่ยนเรื่องเข้าใจยากให้เป็นเรื่องเข้าใจง่าย
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ