คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2 กลุ่ม B รวมทุกบท

รหัสคอร์ส: MON94H43_1

Review & Success

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

60:30 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

73:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2 กลุ่ม B รวมทุกบท (MON94H43_1)

คอร์สนี้เหมาะสำหรับน้อง ม.4 ที่ต้องการเตรียมตัวล่วงหน้า หรือเรียนควบคู่ไปกับที่โรงเรียนเพื่อคว้าเกรด 4 ในวิชาคณิตศาสตร์ และบทเรียนที่โรงเรียนไม่ตรงกับแบบเรียน สสวท. (สำหรับน้องที่เรียนตามแบบเรียน สสวท. แนะนำให้สมัครคอร์สคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2 รวมทุกบท กลุ่ม A (MON94H42_3) คอร์สนี้นอกจากจะช่วยให้น้อง ๆ คว้าเกรด 4 แล้วยังเป็นพื้นฐานสำคัญในการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์1 A-Level ในระบบ TCAS อีกด้วย

เนื้อหาที่เรียนในคอร์สประกอบด้วย
1. ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
2. เมทริกซ์
3. เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย

ในคอร์สนี้พี่ ๆ ติวเตอร์จะปูพื้นฐานให้อย่างละเอียด พาน้อง ๆ ฝึกทำโจทย์อย่างเข้มข้นเป็นขั้นตอนไล่ระดับตั้งแต่ง่าย ปานกลาง ไปจนถึงระดับยากที่เป็นข้อสอบแข่งขันจากสนามสอบต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ สอนให้น้อง ๆ สามารถทำข้อสอบในโรงเรียนได้ทั้งข้อสอบแบบอัตนัยแสดงวิธีทำเป็นขั้นตอน และเสริมด้วยเทคนิคลัดที่จะช่วยให้น้อง ๆ สามารถทำข้อสอบปรนัยได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และมีการอัปเดตข้อสอบสอบเข้ามหาวิทยาลัย (คณิตศาสตร์ประยุกต์1 A-Level) จนถึงปีล่าสุด

 • ตำราเรียนสีสันสวยงามจำนวน 3 เล่ม
 • การ์ดสูตรแต่ละบทที่สามารถพกพาไปทบทวนได้ทุกที่
 • WE GET นวัตกรรมการสรุปสูตรที่พี่ติวเตอร์และน้อง ๆ จะสรุปสูตรและหัวใจของแต่ละบทเรียนไปพร้อม ๆ กัน เพื่อเน้นย้ำให้เกิดความเข้าใจและจดจำได้ดียิ่งขึ้น
 • ADDITIONAL PROBLEMS อัปเดตข้อสอบใหม่ในสนามสอบสำคัญ ๆ เช่น คณิตศาสตร์ประยุกต์1 (A-Level) ทำให้น้องไม่พลาดโจทย์ระดับประเทศที่ใช้เป็นเกณฑ์คัดเลือกเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
 • Assignment แบบฝึกหัดเพิ่มเติมให้น้อง ๆ ได้ฝึกทำ พร้อมเฉลยวิธีทำอย่างละเอียดทุกข้อ
 • ถามโจทย์หรือปัญหาต่าง ๆ กับพี่ ๆ ติวเตอร์ได้โดยตรงผ่านแอพ WE PLUS ONLINE
 • ติวสอบ MIDTERM และ FINAL เพื่อเสริมความมั่นใจก่อนสอบในแต่ละบท

math m4.2 B

สารบัญเนื้อหา

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

 • คู่อันดับ

 • ผลคูณคาร์ทีเซียน

 • ความสัมพันธ์

 • โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์

 • กราฟ

 • อินเวอร์สของความสัมพันธ์

 • ฟังก์ชันและฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง

 • ลักษณะของฟังก์ชัน

 • ค่าของ f(x)

 • อินเวอร์สของฟังก์ชัน

 • Composite Function

 • พีชคณิตฟังก์ชัน

 • ฟังก์ชันเพิ่มและฟังก์ชันลด

 • ฟังก์ชันแบบต่าง ๆ

เมทริกซ์

 • ความหมายของเมทริกซ์

 • ชนิดของเมทริกซ์

 • การเท่ากันของเมทริกซ์

 • เมทริกซ์สลับเปลี่ยน (ทรานส์โพสของเมทริกซ์)

 • การบวกและการลบเมทริกซ์

 • การคูณเมทริกซ์กับจำนวนจริง

 • การคูณเมทริกซ์ด้วยเมทริกซ์

 • ดีเทอร์มิแนนต์ (Determinant)

 • สมบัติของดีเทอร์มิแนนต์

 • เมทริกซ์ผกผัน (อินเวอร์สการคูณของเมทริกซ์)

 • สมบัติของอินเวอร์สการคูณ

 • ระบบสมการเชิงเส้น

 • บทประยุกต์

 • การหา Determinant ของเมทริกซ์ขนาด n x n

 • เมทริกซ์ผกผันขนาด n x n

เรขาคณิตวิเคราะห์

 • ระยะทางระหว่างจุด 2 จุด

 • การ CHECK ชนิดรูปสามเหลี่ยม เมื่อกำหนดพิกัดจุดยอดทั้งสาม (จุด A, B และ C)

 • จุดแบ่งภายในเส้นตรง

 • จุดตัดของเส้นมัธยฐาน (Centroid)

 • การหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมและ ก เหลี่ยมใด ๆ

 • การหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมและ เหลี่ยมใด ๆ เมื่อรู้พิกัดจุดยอด

 • ความละเอียดและความชัน (Slope)

 • ลักษณะของความชัน สำหรับเส้นตรง 2 เส้น

 • การตรวจสอบว่าจุด 3 จุดอยู่บนเส้นตรงเดียวกัน

 • การตรวจสอบว่า ABC เป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก

 • กราฟเส้นตรง

 • สมการกราฟเส้นตรง

 • มุมระหว่างเส้นตรง 2 เส้น

 • PROJECTION

 • ระยะจากจุดถึงเส้น

 • ระยะระหว่างเส้นตรง 2 เส้น

ภาคตัดกรวย

 • วงกลม

 • พาราโบลา

 • วงรี

 • ความเยื้องศูนย์กลาง

 • ไฮเพอร์โบลา

 • ไฮเพอร์โบลามุมฉาก

หนังสือเรียน

คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2 กลุ่ม B รวมทุกบท

รหัสคอร์ส: MON94H43_1

4,400 บาท

ผู้สอน

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยม
 • ประสบการณ์การสอนกว่า 24 ปี
 • ติวเตอร์รับเชิญในโครงการระดับประเทศและโรงเรียนชั้นนำ
 • ติวเตอร์ใจดี เฟรนด์ลี่ เข้าถึงง่าย อธิบายสิ่งที่เข้าใจยากด้วยภาษาง่าย ๆ โจทย์ยากแค่ไหนก็ไม่กลัว

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประสบการณ์การสอนกว่า 24 ปี
 • ติวเตอร์รับเชิญในโครงการระดับประเทศและโรงเรียนชั้นนำ
 • สอนเห็นภาพ เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง เรียนแล้วมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ในโครงการรับตรง 5 แห่ง (จุฬาฯ, มหิดล (โยธา), ลาดกระบัง (ไฟฟ้า), เกษตร (การบิน), ม.อ. (โครงการพิเศษ)
 • มีความเชี่ยวชาญในการสอนโจทย์คณิตศาสตร์ระดับยากที่คัดสรรจากสนามสอบชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
 • ติวเตอร์รับเชิญในโครงการระดับประเทศและโรงเรียนชั้นนำ
 • สอนให้เข้าใจตั้งแต่พื้นฐาน ไม่ใช่แค่การท่องจำ เปลี่ยนเรื่องเข้าใจยากให้เป็นเรื่องเข้าใจง่าย
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ