คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2 รวมทุกบท

รหัสคอร์ส: MON94H53_2

Review & Success

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

46:00 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

55:30 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2 รวมทุกบท (MON94H53_2)

คอร์สนี้เหมาะสำหรับน้อง ม.5 ที่ต้องการเรียนล่วงหน้า หรือเรียนควบคู่ไปกับที่โรงเรียน เพื่อคว้าเกรด 4 ในวิชาคณิตศาสตร์ และเป็นพื้นฐานสำคัญในการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์1 A-Level ในระบบ TCAS

เนื้อหาที่เรียนในคอร์สตรงตามหลักสูตรของ สสวท. ประกอบด้วย
1. จำนวนเชิงซ้อน
2. หลักการนับเบื้องต้น และความน่าจะเป็น

ในคอร์สนี้พี่ ๆ ติวเตอร์จะปูพื้นฐานให้อย่างละเอียด พาน้อง ๆ ฝึกทำโจทย์อย่างเข้มข้นเป็นขั้นตอนไล่ระดับตั้งแต่ง่าย ปานกลาง ไปจนถึงระดับยากที่เป็นข้อสอบแข่งขันจากสนามสอบต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ สอนให้น้อง ๆ สามารถทำข้อสอบในโรงเรียนได้ทั้งข้อสอบแบบอัตนัยแสดงวิธีทำเป็นขั้นตอน และเสริมด้วยเทคนิคลัดที่จะช่วยให้น้อง ๆ สามารถทำข้อสอบปรนัยได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และมีการอัปเดตข้อสอบสอบเข้ามหาวิทยาลัย (คณิตศาสตร์ประยุกต์1 A-Level) จนถึงปีล่าสุด

 • ตำราเรียนสีสันสวยงามจำนวน 2 เล่ม
 • การ์ดสูตรแต่ละบทที่สามารถพกพาไปทบทวนได้ทุกที่
 • WE GET นวัตกรรมการสรุปสูตรที่พี่ติวเตอร์และน้อง ๆ จะสรุปสูตรและหัวใจของแต่ละบทเรียนไปพร้อม ๆ กัน เพื่อเน้นย้ำให้เกิดความเข้าใจและจดจำได้ดียิ่งขึ้น
 • ADDITIONAL PROBLEMS อัปเดตข้อสอบใหม่ในสนามสอบสำคัญ ๆ เช่น คณิตศาสตร์ประยุกต์1 (A-Level) ทำให้น้องไม่พลาดโจทย์ระดับประเทศที่ใช้เป็นเกณฑ์คัดเลือกเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
 • Assignment แบบฝึกหัดเพิ่มเติมให้น้อง ๆ ได้ฝึกทำ พร้อมเฉลยวิธีทำอย่างละเอียดทุกข้อ
 • ถามโจทย์หรือปัญหาต่าง ๆ กับพี่ ๆ ติวเตอร์ได้โดยตรงผ่านแอพWE PLUS ONLINE
 • ติวสอบ MIDTERM และ FINAL เพื่อเสริมความมั่นใจก่อนสอบในแต่ละบท

math m 5.2

 

สารบัญเนื้อหา

จำนวนเชิงซ้อน

 • เริ่มเรื่อง

 • เข้าสู่จำนวนเชิงซ้อน

 • พื้นฐานของจำนวนเชิงซ้อน

 • สังยุค (Conjugate) ของจำนวนเชิงซ้อน

 • ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน

 • กราฟของค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน

 • รากที่สองของจำนวนเชิงซ้อน

 • รากที่สามของจำนวนเชิงซ้อน

 • จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว

 • การเท่ากัน สังยุค ตัวผกผันการบวก ตัวผกผันการคูณ ของจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว

 • การคูณ การหาร จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว และทฤษฎีบทของเดอมัวร์

 • การหารากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน

 • สมการพหุนาม

 • สูตรของวีต

 • ทฤษฎีบทคู่คอนจุเกต

หลักการนับเบื้องต้นและความน่าจะเป็น

 • วีธีเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่

 • หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ

 • แฟกทอเรียล (Factorial)

 • วิธีเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่ไม่แตกต่างกันทั้งหมด

 • สัญลักษณ์เกี่ยวกับวิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่

 • การเรียงสับเปลี่ยนในแนวเส้นตรงโดยเลือกมาบางส่วน

 • เรื่องของ Function

 • วิธีเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลม

 • การแบ่งสิ่งของที่แตกต่างกันออกเป็นกลุ่มย่อย

 • การแบ่งสิ่งของที่เหมือนกันทั้งหมดออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ

 • ความน่าจะเป็น (Probability)

 • ทฤษฎีบททวินาม

หนังสือเรียน

คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2 รวมทุกบท

รหัสคอร์ส: MON94H53_2

3,700 บาท

ผู้สอน

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • ผู้ก่อตั้ง เดอะเบรน และ WE BY THE BRAIN ที่มีนักเรียนมากกว่า 2 ล้านคน
 • ผู้นำทีมคณิตศาสตร์ของ WE BY THE BRAIN
 • ต้นตำรับ “Fantastic Trick”
 • ประสบการณ์การสอนกว่า 37 ปี
 • ติวเตอร์รับเชิญในโครงการระดับประเทศและโรงเรียนชั้นนำ

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยม
 • ประสบการณ์การสอนกว่า 24 ปี
 • ติวเตอร์รับเชิญในโครงการระดับประเทศและโรงเรียนชั้นนำ
 • ติวเตอร์ใจดี เฟรนด์ลี่ เข้าถึงง่าย อธิบายสิ่งที่เข้าใจยากด้วยภาษาง่าย ๆ โจทย์ยากแค่ไหนก็ไม่กลัว
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ